Anlaşmalı Boşanma Davası

Anlaşmazlığın Boşanma Avukatı

İstanbul’da bulunan ofisimizde aile hukuk alanında profesyonel olan boşanma avukatlarımız ile anlaşmalı boşanma veya çekişmeli boşanma davalarında her türlü konuda hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermekteyiz. Anlaşmalı boşanma konusunda edinmiş olduğumuz tecrübe ve deneyimlerle müvekkillerime en kapsamlı hukuki destek sağlamak için çabalamaktayız.

Davaların evrak ve ayarları için hukuki usullere göre hazırlanmış belge ve evraklara ihtiyaç duyulmaktadır. Bu resmi prosedürün nasıl süreçleri hakkında fikir sahibi olmayan kişilerin avukattan destek alması gerekir. Aksi takdirde boşanma avukatı ndan profesyonel destek alınmadan uzunluktaki davalarda çok ciddi hak kaybı ve zaman kaybı yaşanabilecektir. Boşanma davaları ayrılıkları ve tarihin bölünmüş davalarıdır. Hukuk büromuz bünyesinde alanında uzman İstanbul Anlaşmalı Boşanma Avukatı boyutunda bu yerde yapılması gereken hukuki destek sağlayarak, davanızın faaliyetlerinin sonuçlanması için çalışacaktır. Sürecinizi başlatırken ya da süreci devam ettirirken, hukuki konulardaki değişiklikleri duymanız halinde hukuk bürosumuz ile iletişim kurabilirsiniz.

ANLAŞMALI BOŞANMA DAVASI NASIL AÇILIR?

Anlaşmalı boşanma davası, en az 1 yıl süren evliliklerde eşlerin ortak bir paydada buluşarak birlikte karar verdikleri boşanma halinde açılır. Evlilik birliği kararının sarsıldığını belirten boşanmanın sonucunun olduğu her türlü mali sonuçta anlaşarak, hakimlerin taraflarının dinlemesi sonucu mali sonuçlar ve varsa çocukların bir kanaat temelinde bir karara varması. Anlaşmalı boşanmak için anlaşmalı boşanma protokolünün imzalanmış olması gerekir ve yerleşim yerindeki görevli mahkemeye sunduktan sonra harçların kapasitesiyle dava açılır.

ANLAŞMALI BOŞANMA DAVASINDAN VAZGEÇİLEBİLİR Mİ

aralıklarla anlaşmalı boşanma protokolü imzalandıktan sonra bir daha boşanmaktan vazgeçilemeyeceği düşünülür ve bu durum tedirginlik yaratır. Ancak dava kesinleşene kadar boşanma davasından vazgeçmek mümkündür. Anlaşmalı Boşanma davalarında protokol ile mahkemeye başvurmanız gerekmektedir. Ancak önerilen bu protokolün yeterliliği mahkemede gerçekleştirilecek olan tek celseye sunulması da zorunludur. Mahkemece belirlenecek duruşma kayıtları önce boşanmaktan vazgeçilmesi halinde bu durum aile mahkemesine yazılacak bir dilekçe ile bildirilir ve boşanma davasından vazgeçilmiş olur. Eşlerin yüklenmesinin zorunlu olduğu bu celse ve aşamada boşanma durumundan vazgeçtikleri iradelerini Hakim’e bildirmeleri halinde boşanma davalarından vazgeçebilmeleri de mümkündür.

Eşlerden yalnızca birinin boşanmaktan vazgeçmesi halinde dava çekişmeli boşanma davası olarak devam edecek. Davadan vazgeçebilmenin tek bölümü davanın kesinleşmemiş olmamasıdır. Boşanma kararının kesinleşmesinden sonra boşanmaktan vazgeçmek mümkün olmamaktadır. Kararın kesinleşmesi için boşanma kararının yer aldığı gerekçeli kararın taraflarına tebliğinden itibaren 14 gün geçmiş olması gerekir. Bu süreye kadar anlaşmalı boşanma durumundan vazgeçmek mümkün iken bu süre devam ederse artık karar kesinleşmiş olacağından boşanma durumundan vazgeçmek mümkün olmayacaktır.

ANLAŞMALI BOŞANMA DAVASI TEK CELSEDE BİTER Mİ?

Sözleşmeli Boşanma davalarını da içeren 4721 Sayısı Türk Medeni Kanunu’nun 168. Maddesi gereğince ”boşanma ve ayrılık davalarında yetkili mahkeme, eşlerden birinin yerleşim yeri veya davadan önce son 6 aydan beri birlikte kaldıkları yer mahkemesidir.” Ancak yetkili mahkemeyi yaparak bu kural kesin Yetki belgesi verilmesi, anlaşmalı boşanma davalarında, anlaşmaya vardıkları için yetki itirazında bulunmaları mümkün değildir Türkiye’nin onun yerinde anlaşmalı Boşanma Davasını açmaları mümkün olmaktadır.

Hukuk Büromuz tarafından bu noktada en hızlı ve pratik şekilde sonuç alınabilecek, boşanma sürecinin kolay ve hızlı şekilde kesilmesi sağlanabilecek, yedekler için de uygun olacak bir mahkeme seçilerek süreç başlatılmaktadır. Anlaşmalı boşanma davasının belirlenecek olan celse tarihi çok uzak bir tarih olarak belirlenmeden davalarının daha kısa sürede sonuçlandırılmasına olanak sağlanarak en hızlı şekilde karara bağlanması. Bu sayede kırılma bozulmadan en kısa sürede boşanmanın sonuçlanması sağlandı.

Boşanma Davası

ANLAŞMALI BOŞANMA DAVASINDA TAZMİNAT TALEP EDİLİR Mİ?

4721 Sayısı Türk Medeni Kanun’a göre boşanma nedeniyle mevcut ve beklenen menfaatleri zedelenen kusurlu olan tazminat talep edilebilir gibi manevi olarak çöküntüye uğrayan ve iç dünya zedelenen eş tazminat tazminat talep etme hakkına da sahiptir. Anlaşmalı boşanma davalarında eşlerin protokol ile mahkemeye başvurması gerekmektedir.

Hazırlanmış olan bu protokolde tazminat maddesini alabilecektir. Ancak protokolde yer verilen bu tazminat maddesinde yeterince açık şekilde yazılmış olmalıdır. Protokol tazminatının maddi ya da manevi tazminatı veya ikisi ayrı ayrı, tazminatın belirli miktarları, ödemenin kime ve nerede yapılacağı, ödemenin tarihi yazılmalıdır. Boşanma protokolünde ayrıntılı biçimde yer verilmeyen bu ayrıntılar ileride büyük hasarlar yaşanmasına sebep olabilecektir. Bu nedenle anlaşmalı boşanma davasında protokol hazırlanması ve dava süreci avukatlık desteği ile sürdürülmesi eşler açısından daha sağlıklı olacaktır.

Davada Hakim tarafından eşlerin hangisinin kusurlu olduğu bakımından bir değerlendirme yapılmaz çünkü eşlerin bu huşları arasında anlaşarak durumları kabul edilir. Tarafların protokolde tazminat istenmeyeceğine ilişkin madde düzenlemesi ve bu hususun ayrı ayrı boşanması gerçekleştikten sonra eşler tarafından yeniden tazminat talebinde bulunulması mümkün olmayacaktır.

ANLAŞMALI BOŞANMA DAVASINA KATILMAK ZORUNLU MU?

Anlaşmalı boşanma davasına her iki tarafın da katılması zorunludur. Aksi takdirde anlaşmalı boşanma mümkün olmayacaktır. Fakat davaya katılmamanın herhangi bir yaptırımı yoktur. Yalnızca bölgede sağlanmadan boşanma kararı verilemeyecektir. Davanın açılmasından sonra davanın değiştirildiği aile mahkemesinde gerçekleştirilecek olan tek celseye eşlerin eklenmesi zorunlu kılınmıştır. Tarafların avukatla temsilini bozması dahi bu duruşmaya katılmayı ortadan kaldırmaz. Nitekim boşanma davaları kişinin sıkıya bağlı haklarının kullanılması ile ilgili olduğu için eşlerin dinlenmesi ya da tek tek katılmaları boşanmak istedikleri, planlanan listenin tüm özelliklerine mutabakat bilgisi protokollerindeki protokoldeki imzanın kendilerine ait olması aile mahkemesi Hakimi beyanının yayınlanması gerekmektedir. Hakim eşlerinin özgür iradeleri ile boşanmak isteyenler tek başına kendilerinden duyacaktır.

Verilen duruşmaların eşlerinden birinin mazeretini sunması halinde duruşmanın ertelenmesi mümkündür. Her iki eşin de duruşmaya gelmemesi durumunda hakim tarafından dosyanın işleminden kişilere karar verilir ancak 3 ay içinde yeniden başvurulursa yeni bir duruşma günü verilir. Eşlerden her birinin dinlenmede dinlenmeye katılmaması ama içlerinden birinin bu dinlenmede boşanmayı kabul etmesi halinde boşanma çekişmeli boşanma durumuna geri dönmesidir.

Anlaşmalı boşanma süreci süreci özetlersek;

 • Eşler anlaşmalı boşanma kararı alır
 • Tarafların boşanmasını içeren anlaşmalı boşanma planı hazırlanır
 • Protokolde mal paylaşımı, velayet , tazminat, nafaka benzeri konular
 • Taraflarca protokol imzalanır ve dava dilekçesi hazırlanır
 • Dava dilekçesi ve protokol ile birlikte mahkemeye boşanma durumunun açılması
 • Duruşma tarihi miktarı
 • Duruşma günü karşılaşma mahkemesinde hazır bulunur
 • Tarafların boşanmak istediklerini beyan eder ve protokoldeki imzalarını ikrar eder
 • Mahkeme anlaşmalı boşanmaya karar verir
 • Gerekçeli karar verirler
 • Gerekçeli karar tebliği alınır
 • Taraflar torktan feragat eder
 • Karar kesinleşir
 • İlgili karar nüfus müdürlüğüne gönderilir ve farklı kimliklerini gösterebilirler

Boşanma davası ile ilgili tüm ayrıntılar ve merak edilenler için BOŞANMA DAVASI başlıklı yazımızı inceleyebilirsiniz

Uyuşmazlıklı Boşanma Davası Avukatı

Related Posts

Leave a Reply