Anlaşmalı Boşanma Davası

Anlaşmalı Boşanma Avukatı

İstanbul’da bulunan ofisimizde aile hukuku alanında profesyonel olan boşanma avukatlarımız ile anlaşmalı boşanma davası veya çekişmeli boşanma davalarında her türlü konuda hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermekteyiz. Anlaşmalı boşanma konusunda edinmiş olduğumuz deneyim ve tecrübelerle müvekkillerime en kapsamlı hukuki desteği sağlamak için çabalamaktayız.

Dava sürecinin başlatılması ve tamamlanması için hukuki usullere göre hazırlanmış belge ve evraklara ihtiyaç duyulmaktadır. Bu resmi prosedürün nasıl işlediği hakkında fikir sahibi olmayan kişiler avukattan destek almalıdır. Aksi takdirde boşanma avukatından profesyonel destek alınmadan başlatılan dava süreçlerinde çok ciddi hak kaybı ve zaman kaybı yaşanabilecektir. Boşanma davaları uzmanlık ve tecrübe gerektiren davalardır. Hukuk büromuz bünyesinde alanında uzman İstanbul Anlaşmalı Boşanma Avukatı size bu noktada gereken hukuki desteği sağlayarak, davanızın lehine sonuçlanması için çalışacaktır. Sürecinizi başlatmak ya da süreci devam ettirmek bakımından hukuki desteğe ihtiyaç duymanız halinde hukuk büromuz ile iletişime geçebilirsiniz.

ANLAŞMALI BOŞANMA DAVASI NASIL AÇILIR?

Anlaşmalı boşanma davası, en az 1 yıl süren evliliklerde eşlerin ortak bir paydada buluşarak birlikte karar verdikleri boşanma halinde açılır. Evlilik birliğinin temelinden sarsıldığını belirterek boşanmanın getirecek olduğu her türlü mali sonuçta anlaşarak, hakimlerin tarafları dinlemesi sonucu mali sonuçlar ve varsa çocuklar hususunda bir kanaat getirerek karara hükmeder. Anlaşmalı boşanmak için anlaşmalı boşanma protokolünün imzalanmış olması gerekir ve yerleşim yerindeki görevli mahkemeye sunduktan sonra harçların ödenmesiyle dava açılır.

ANLAŞMALI BOŞANMA DAVASINDAN VAZGEÇİLEBİLİR Mİ

Genellikle taraflarca anlaşmalı boşanma protokolü imzalandıktan sonra bir daha boşanmaktan vazgeçilemeyeceği düşünülür ve bu durum tedirginlik yaratır. Ancak dava kesinleşene kadar boşanma davasından vazgeçmek mümkündür. Anlaşmalı Boşanma davalarında hazırlanan protokol ile mahkemeye başvurması gerekmektedir. Fakat hazırlanan bu protokol yeterli olmayıp eşlerin mahkemede gerçekleştirilecek olan tek celseye katılımı da zorunludur. Mahkemece belirlenecek duruşma tarihinden önce boşanmaktan vazgeçilmesi halinde bu durum aile mahkemesine yazılacak bir dilekçe ile bildirilir ve boşanma davasından vazgeçilmiş olur. Eşlerin katılımının zorunlu olduğu bu celse ve aşamada boşanma davasından vazgeçtikleri iradelerini Hakim’e bildirmeleri halinde boşanma davasından vazgeçebilmeleri de mümkündür.

Eşlerden yalnızca birinin boşanmaktan vazgeçmesi halinde dava çekişmeli boşanma davası olarak devam edecektir. Davadan vazgeçebilmenin tek koşulu davanın kesinleşmemiş olmamasıdır. Boşanma kararının kesinleşmesinden sonra boşanmaktan vazgeçmek mümkün olmamaktadır. Kararın kesinleşmesi için boşanma kararının yer aldığı gerekçeli kararın taraflara tebliğinden itibaren 14 gün geçmiş olması gerekir. Bu süreye kadar anlaşmalı boşanma davasından vazgeçmek mümkün iken bu süre geçtikten sonra artık karar kesinleşmiş olacağından boşanma davasından vazgeçmek mümkün olmayacaktır.

ANLAŞMALI BOŞANMA DAVASI TEK CELSEDE BİTER Mİ?

Anlaşmalı Boşanma davalarını da içeren 4721 Sayısı Türk Medeni Kanunu’nun 168. Maddesi gereğince ‘’boşanma ve ayrılık davalarında yetkili mahkeme, eşlerden birinin yerleşim yeri veya davadan önce son 6 aydan beri birlikte oturdukları yer mahkemesidir.’’ Fakat yetkili mahkemeyi belirten bu kural kesin yetki kuralı olmayıp anlaşmalı boşanma davalarında tarafların anlaşmaya vardıkları için yetki itirazında bulunmaları olanaksız olduğundan Türkiye’nin her yerinde Anlaşmalı Boşanma Davasını açmaları mümkün olmaktadır.

Hukuk Büromuz tarafından bu noktada en hızlı ve pratik şekilde sonuç alınabilecek, boşanma sürecinin en kolay ve çabuk şekilde tamamlanması sağlanabilecek, taraflar için de uygun olacak bir mahkeme seçilerek süreç başlatılmaktadır. Anlaşmalı boşanma davasında belirlenecek olan celse tarihi çok uzak bir tarih olarak belirlenmeden davalarının daha kısa sürede sonuçlanmasına olanak sağlanarak en hızlı şekilde karara bağlanır. Bu sayede taraflar mağdur edilmeden en kısa sürede boşanmanın sonuçlanması sağlanır.

Anlaşmalı Boşanma Davası

ANLAŞMALI BOŞANMA DAVASINDA TAZMİNAT TALEP EDİLİR Mİ?

4721 Sayısı Türk Medeni Kanun’a göre boşanma sebebiyle mevcut ve beklenen menfaatleri zedelenen taraflar kusurlu olan taraftan tazminat talep edebileceği gibi manevi olarak çöküntüye uğrayan ve iç dünyası zedelenen eş manevi tazminat talep edebilme hakkına da sahiptir. Anlaşmalı boşanma davalarında eşlerin hazırlanan protokol ile mahkemeye başvurması gerekmektedir.

Hazırlanmış olan bu protokolde tazminat maddesi yer alabilecektir. Fakat protokolde yer verilen bu tazminat maddesinde yeterince açık şekilde yazılmış olmalıdır. Protokole tazminatın maddi ya da manevi tazminat veya her ikisi ise ayrı ayrı, tazminatın açıkça miktarı, ödemenin kime ve nereye yapılacağı, ödemenin tarihi yazılmalıdır. Boşanma protokolünde detaylı biçimde yer verilmeyen bu hususlar ileride büyük mağduriyetler yaşanmasına sebep olunabilecektir. Bu sebeple anlaşmalı boşanma davasında protokol hazırlanması ve dava sürecinin avukat desteği ile sürdürülmesi eşler bakımından daha sağlıklı olacaktır.

Davada Hakim tarafından eşlerin hangisinin kusurlu olduğu bakımından bir değerlendirme yapılmaz çünkü eşlerin bu huşuları aralarında anlaşarak çözdükleri kabul olunur. Tarafların protokolde tazminat istenmeyeceğine dair madde düzenlemesi ve bu hususta anlaşması halinde boşanma gerçekleştikten sonra eşler tarafından yeniden tazminat istemek mümkün olmayacaktır.

ANLAŞMALI BOŞANMA DAVASINA KATILMAK ZORUNLU MU?

Anlaşmalı boşanma davasına her iki taraf bakımından katılım zorunludur. Aksi takdirde anlaşmalı boşanma mümkün olmayacaktır. Fakat davaya katılmamanın herhangi bir yaptırımı yoktur. Yalnızca tarafların katılımı sağlanmadan boşanma kararı verilemeyecektir. Davanın açılmasından sonra davanın görüldüğü aile Mahkemesinde gerçekleştirilecek olan tek celseye eşlerin katılımı zorunlu tutulmuştur. Tarafların kendilerini avukat ile temsil ettirmesi dahi bu duruşmaya katılım zorunluluğunu ortadan kaldırmaz. Nitekim boşanma davaları kişiye sıkı sıkıya bağlı hakların kullanılması ile ilgili olduğu için eşlerin duruşmaya bizzat katılarak boşanmak istediklerini, hazırlanan protokolün tüm maddelerine mutabık olduklarını protokoldeki imzanın kendilerine ait olduğunu aile mahkemesi Hakimi önünde beyan etmeleri gerekmektedir. Hakim eşlerin özgür iradeleri ile boşanmak istediklerini bizzat kendilerinden duyacaktır.

Verilen duruşma gününde eşlerden birinin mazeretini sunması halinde duruşma günü ertelenebilecektir. Her iki eşin de duruşmaya gelmemesi durumunda hakim tarafından dosyanın işlemden kaldırılmasına karar verilecektir fakat 3 ay içinde yeniden başvurulursa yeni bir duruşma günü verilir. Eşlerden her ikisinin de duruşmaya katılması fakat içlerinden birinin bu duruşmada boşanmayı kabul etmemesi halinde boşanma davası çekişmeli boşanma davasına dönecektir.

Anlaşmalı boşanma davası sürecini özetlersek;

 • Eşler anlaşmalı boşanma kararı alır
 • Tarafların isteklerini içeren anlaşmalı boşanma protokolü hazırlanır
 • Protokolde mal paylaşımı, velayet, tazminat, nafaka benzeri konular düzenlenir
 • Taraflarca protokol imzalanır ve dava dilekçesi hazırlanır
 • Dava dilekçesi ve protokol ile birlikte ilgili mahkemeye boşanma davası açılır
 • Duruşma tarihi istenir
 • Duruşma günü taraflar mahkemede hazır bulunur
 • Taraflar boşanmak istediklerini  beyan eder ve protokoldeki imzalarını ikrar eder
 • Mahkeme anlaşmalı boşanmaya karar verir
 • Gerekçeli karar yazılır
 • Gerekçeli karar tebliğ alınır
 • Taraflar temyizden feragat eder
 • Karar kesinleşir
 • İlgili karar nüfus müdürlüğüne gönderilir ve taraflar kimliklerini değiştirebilirler

Boşanma davası ile ilgili tüm detaylar ve merak ettikleriniz için BOŞANMA DAVASI başlıklı yazımızı inceleyebilirsiniz

Anlaşmalı Boşanma Davası Avukatı

Related Posts

Leave a Reply