Ağır Ceza Avukatı İstanbul

Ceza Avukatı Kime Nedir?

Ceza avukatı ceza davalarına ilgi duyan ya da profesyonel bir yaklaşım ile ceza davaları konusunda uzmanlaşma eğilimi gösteren avukat olarak nitelendirilebilir. Ceza avukatı olarak faaliyet gösteren avukatlar, ceza davalarında etkin rol alırlar. Ceza avukatı, dava süresince müvekkilin hukuki haklarını korur. Bilhassa kişilerin özgürlüğü bakımından önemli bir görev olan ceza avukatlığında savunma işlevi yapılmaktadır. Ceza avukatlı davanın seyri açısından halk arasında adeta hayat kurtarıcı bir role sahiptir.

Ege Hukuk Ofisi olarak ceza avukatlığı konusunda tecrübemizle ve akademik bilgi birikimimizle profesyonel bir destek sunmaktayız.  İyi bir ceza avukatı hayatınızı değiştireceğini ve sizi veya yakınlarınızı ipten alacağını unutmayın. Ege Hukuk Ofisi ceza avukatı Av. Ezgi KESGİN, ceza yargılaması aşamasındaki müvekkillerine adil yargılanma hakkı kapsamında en etkili ve başarılı sonucu almak üzere hukuki destek sağlamaktadır.

Ceza Davasında Avukatın Önemi Nedir? Avukat Tutmak Gerekir Mi?

Ceza davasında avukatın önemi, kişinin etkili savunmasının yapılmasında önem taşıyacaktır. Hakkınızda bir ceza davası açıldıysa söz konusu şey sizin özgürlüğünüzdür. Sanık veya şüpheliler etkili bir savunma için bir ceza davasında avukatın yardımından faydalanmalıdırlar.  Hukuk tarafından verilen yetkinin gerektiği gibi kullanılması ve ilgili kanun maddeleri müvekkilin davasında lehine kullanabilecek noktaların saptanması kişinin özgürlüğü noktasında önem arz etmektedir. Örneğin, ceza davalarında salt inkar yerine etkin pişmanlık veya zararın giderilmesi hükümlerinin uygulanması sonucunda olası mahkumiyet süreniz azalabilir veya kalkabilir. Ancak kişiler haklarını tam olarak bilmediğinden etkin bir savunma gerçekleştirememektedir. Bu noktada ceza davasında avukatın önemi ortaya çıkmaktadır.

Ağır Ceza Avukatı

Ağır ceza avukatı Ağır ceza mahkemelerinde görülen en ciddi ve en ağır ceza olan suç tipleri bakımından savunmayı üstlenir.  Ağır ceza davaları Ağırlaştırılmış müebbet hapis, müebbet hapis ve on yıldan fazla olan hapis cezaları gerektiren suçların görüldüğü davalardır. Ülkemizde uygulamada yargılama sürecinde genellikle tutukluluk kararı verilmesi yönünde eğilim olduğundan  ağır ceza avukatı büyük önem taşımaktadır. Ağır ceza mahkemesinde yargılanan kişinin beraat alması ya da lehine olan hükümlerin uygulanması, tahliyesi edilmesinin sağlanması gibi haller için en iyi ağır ceza avukatı  ile temsil ettirilmek istenilmektedir. Ağır Ceza Mahkemesi’nde Görülen Davalar şunlardır;

 • Kasten öldürme suçu,
 • Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti,
 • Nitelikli dolandırıcılık
 • Hileli iflas suçları
 • Yağma
 • İrtikap
 • Resmi belgede sahtecilik
 • Devletin birliğini ve ülke bütününü bozmak
 • Düşmanla işbirliği yapmak
 • Devlete karşı savaşa tahrik
 • Temel milli yararlara karşı faaliyette bulunmak için yarar sağlama
 • Yabancı devlet aleyhine asker toplamak
 • Askeri tesisleri tahrip ve düşman askeri hareketleri yararına anlaşma
 • Düşman devlete maddi ve mali yardım
 • Anayasayı ihlal
 • Cumhurbaşkanına suikast ve fiili saldırı
 • Yasama organına karşı suç
 • Hükümete karşı suç
 • hükümetine karşı silahlı isyan
 • Silahlı örgüt
 • Silah sağlama
 • Suç için anlaşma
 • Askeri komutanlıkların gaspı
 • Yabancı hizmetine asker yazma, yazılma
 • Savaş zamanında emirlere uymama
 • Savaş zamanında yükümlülüklere aykırılık
 • Savaşta yalan haber yayma
 • Devletin güvenliğine ilişkin belgelere yönelik suçlar
 • Devletin güvenliğine ilişkin bilgileri temin etme
 • Siyasal veya askeri casusluk
 • Devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin bilgileri açıklama
 • Gizli kalması gereken bilgileri açıklama
 • Uluslararası casusluk
 • Devlet sırlarından yararlanma, devlet hizmetlerinde sadakatsizlik
 • Yasaklanan bilgileri temin
 • Yasaklanan bilgilerin casusluk maksadı ile temini
 • Yasaklanan bilgileri siyasal veya askeri casusluk maksadı ile açıklama
 • Taksir sonucu casusluk fiillerinin işlenmesi
 • Devlet güvenliği ile ilgili belgeleri elinde bulundurma suçları
 • Ağırlaştırılmış müebbet, müebbet hapis ve 10 yıldan fazla hapis cezası gerektiren suçlardır.

İstanbul Ceza Avukatı

İstanbul Ceza Avukatı, İstanbul’da yaşanılan olaylar sonucunda hakkında ceza soruşturması başlamış veya hakkında ceza davası açılmış kişilere müdafilik desteği sağlar. İstanbul ceza avukatı olarak verdiğimiz hizmetler aşağıda verilmiştir;

 • Maltepe, Bakırköy, Metris ve Silivri Cezaevlerinde bulunan tutuklu ve hükümlülerin ziyaretlerinin yapılması,
 • Şikayet dilekçesi hazırlama,
 • Şüphelinin kolluk ve Savcılıkta alınacak ifadeleri sırasında yanında bulunma,
 • Ağır Ceza Mahkemelerinde sanık müdafi ve müşteki vekilliği görevi,
 • Asliye Ceza Mahkemelerinde sanık müdafi ve müşteki vekilliği görevi,
 • Sulh Ceza Mahkemelerinde sanık müdafi ve müşteki vekilliği görevi,
 • Savcılıklarca verilen takipsizlik kararlarına itiraz edilmesi
 • Tutuklama ve koruma kararlarına itiraz edilmesi
 • Temyiz ve İstinaf dilekçeleri hazırlama

İstanbul Avrupa Yakası Ceza Avukatı

İstanbul Avrupa Yakası Ceza Avukatı, İstanbul Avrupa Yakasında bulunan; Çağlayan, Bakırköy, Gaziosmanpaşa, Büyükçekmece, Küçükçekmece ve Silivri Adliyelerinde görülen  Ceza davalarında hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti verir. Ege Hukuk Ofisi olarak her ne kadar merkez ofisimiz Anadolu yakasında bulunsa da Bakırköy ve Silivri’de bulunan ofislerimizden İstanbul Avrupa Yakası Ceza Avukatı olarak müvekkillerimize hizmet sağlamaktayız.

İstanbul Anadolu Yakası Ceza Avukatı

İstanbul Anadolu Yakası Ceza Avukatı, İstanbul Anadolu Adliyesi Cumhuriyet Başsavcılığı’nda yürütülen soruşturmalarda ve Ceza Mahkemelerinde davalarda  şüpheli veya sanık olan kişiye hukuki destek sağlar. Ege Hukuk Ofisi olarak ceza hukuku alanda uzmanlaşmış olup merkez ofisimizin Üsküdar’da olması sebebiyle Anadolu yakasının her yerine kolaylıkla hukuki destek sağlamaktayız.  Kadıköy, Üsküdar, Pendik, Ümraniye, Maltepe ve hatta Gebze’de başlatılan soruşturmalarda müvekkillerimizi İstanbul Anadolu Yakası Ceza Avukatı olarak temsil etmekteyiz.

İstanbul Ceza Avukatı Nasıl Bulunur?

Eğer bir İstanbul Ceza Avukat arayışında iseniz Hukuki destek almak istediğiniz avukatın alanında yeterli bilgi sahibi olduğundan emin olmalısınız. Kişiler genelde yakınları olan veya yakını aracılığı ile tanıdığı avukatlardan destek almayı tercih edebilir. Ceza avukatı arıyorum İstanbul’da  diyenler, ceza davalarının insanın özgürlüğünün konu edildiği bir durum olması nedeniyle bilgili kişileri araştırırlar. Bu hususta avukatın varsa web sitesi ve yazılarından yararlanabilirsiniz.

Özellikle sosyal medya üzerinden kendileri için Türkiye’nin en iyi ceza avukatı, ünlülerin ceza avukatı, mafya avukatı gibi tanımlamalara itibar edilmemesini öneririz.

Ceza Avukatı Ücretleri Ne Kadardır?

Ceza avukatı ücretleri ceza davasının içeriğine göre değişmekle beraber avukatınızın tecrübesine göre talep edeceği miktar da değişiklik gösterecektir. Avukatların, Türkiye Barolar Birliği’nin her yıl yayınladığı avukatlık asgari ücret tarifesinin altında ücret almaları yasaktır.

 

 

Önerilen Yazılar

Yorum Bırakın