İstanbul ceza avukatı

İstanbul Ceza Avukatı

İstanbul ceza avukatı olarak müvekkillerimize ceza hukuku ihtilaflarının çözümü konusunda profesyonel olarak hukuki danışmanlık hizmeti verilmektedir. Ceza yargılamasında taraf olan kişilerin en iyi ceza avukatı tarafından temsil olunması, hak ve menfaatlerini korumak adına önemlidir.

Uzmanlık alanımız olan Ceza Hukuku alanında müvekkillerimize soruşturma aşamasından itibaren sürecin sonuna kadar gerekli avukatlık ve danışmanlık hizmetini sağlamaktayız. İstanbul merkezli ofisimizden İstanbul ceza avukatı olarak Avrupa ve Anadolu yakasında avukatlık hizmeti sunmaktayız. 

Şahsınıza suç isnat edilmiş veya gözaltına alınmış olabilirsiniz. Bu suç dolayısıyla ekonomik durumunuz, saygınlığınız ve itibarınız kısacası tüm sosyal hayatınız tehlike altına girme ihtimalinde olabilir. Bu durumda bir İstanbul ceza avukatı ile iletişim kurmanız lehinize olacaktır. Mahkeme veya kolluk nezdinde yöneltilen suçlama ile ilgili ifade vermeden önce avukatınızı seçme ve avukatınız ile savunma stratejinizi belirleme hak ve özgürlüğünüz yetkililer tarafından size hatırlatılır. İşte bu noktada belirleyeceğiniz ceza avukatı tüm süreci etkileyecektir.

Nitelikli bir ceza avukatına sahip olmanız özgürlüğünüz ile hapse mahkûm olmanız arasındaki ince çizgiyi belirler. Ceza kanunda suç olarak öngörülmüş olan bir davranışın karşılığında hürriyetinize ve geleceğinize önemli ölçüde etkide bulunabilecek yaptırımlarla karşılaşabilirsiniz. Bu sebeple sizi mahkemede temsil edecek en iyi İstanbul ceza avukatını seçmek çok önemlidir. İstanbul ceza avukatı olarak sizi temsil etmemiz halinde lehinize olabilecek hususlar yargılama sürecinin her aşamasında ileri sürülecek süreç titizlikle takip edilecektir.

 • GİZLİLİKGerek müvekkillerimizle gerçekleştirdiğimiz görüşmeler gerekse dava süresince edinilen bilgiler bakımından tüm süreç gizlilik esasına dayanılarak yürütülür.
 • ULAŞILABİLİRLİKHukuki süreç içinde müvekkillerimiz ile iletişimi şeffaf ve sıkı bir şekilde sağlamaktayız. Özellikle acil durumlar için 7/24 ulaşılabilir olmak temel gayemizdir.
 • TİTİZLİKHukuki iş ve işlemlerin yürütülmesi esnasında sorumluluk bilinci ile hareket etmekte, özenle çalışmalarımızı yürütmekteyiz.
 • DÜRÜSTLÜKMüvekkillerimiz ile gerek yüz yüze gerek iletişim kanalları ile yaptığımız görüşmelerden sonra hukuki süreci net olarak belirleyip izleyeceğimiz yol haritası yönünden bilgilendirme yapmaktayız.
istanbul ceza avukatı

Av. Ezgi KESGİN

İletişim:

0532 668 46 64

İstanbul Ceza Avukatı Hizmetleri

İstanbul ceza avukatı olarak aşağıda bazıları verilen suçlarla ilgili açılan davalarda hizmet vermekteyiz.

 1. Hayata karşı suçlardan: Kasten adam öldürme, taksirle adam öldürme, insan ticareti
 2. Vücut dokunulmazlığına karşı suçlardan: Kasten yaralama, taksirle yaralama
 3. Cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan: Cinsel saldırı, cinsel taciz, cinsel istismar
 4. Hürriyete karşı suçlardan: Tehdit, şantaj, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, konut dokunulmazlığının ihlali
 5. Şerefe karşı suçlardan: Hakaret
 6. Özel hayata karşı suçlardan: Özel hayatın gizliliğini ihlal, haberleşmenin gizliliğini ihlal
 7. Mal varlığına karşı suçlardan: Hırsızlık, kullanma hırsızlığı, yağma (gasp), mala zarar verme, güveni kötüye kullanma, dolandırıcılık
 8. Kamu güvenine karşı suçlardan: Parada sahtecilik, resmî belgede sahtecilik, mühürde sahtecilik, özel belgede sahtecilik
 9. Genel ahlaka karşı suçlardan: Müstehcenlik, fuhuş, kumar oynanması için yer ve imkân sağlamak
 10. Anayasal düzene karşı suçlar

İSTANBUL CEZA AVUKATI ÜCRETLERİ

İSTANBUL CEZA AVUKATI ÜCRETLERİ

İstanbul ceza avukatı ücretleri Avukatlık Asgari Ücret tarifesi altında kalmamak kaydı ile suçun tipi, dosyaya harcanacak emek, dosyanın asliye ceza mahkemesi ve ağır ceza mahkemelerinden hangisinde görüleceği, hangi taraf olunduğu gibi durumlara göre değişkenlik göstermektedir. Ayrıca İstanbul ceza avukatının bilgisi, tecrübesi, başarıları da bu ücretin belirlenmesinde etkili olur. İstanbul Ceza Avukatı ücreti 2024 İstanbul ve Ankara Barolarının tarifelerinde belirtilmiştir.

EN İYİ İSTANBUL CEZA AVUKATI

EN İYİ İSTANBUL CEZA AVUKATI

     Haklarında ceza soruşturması ya da davası açılmış olan kişilerin en iyi İstanbul ceza avukatı arayışları başlar. Kanunen hukukta avukatların alan sınırlaması yoktur. Fakat avukatlar mesleki bilgi ve tecrübelerine, yatkınlıkların göre kendileri hukukun belirli alanlarında uzmanlık sağlayabilmektedir. Her vekil istediği alanda dosya alabilir, istemediği bir alandaki dosyayı almayı reddedebilmektedir. Fakat genel itibariyle her avukatın yürüttüğü dosyada özveri ile çalışma yükümlülüğünü yerine getirmesi gerekir.

     Kişilerin girdikleri arayışlarda en iyi avukat ile temsil edilme talebi olması doğaldır. Fakat en iyi avukat ya da e başarılı avukat gibi tabirler halk arasında kullanılmakta olup avukatlar arasında net bir şekilde böyle bir ayrım yapılamaz. Kişilerin en iyi avukatı aramak yerine, söz konusu dosya ile ilgili alanda yeterli bilgi ve tecrübeye sahip ceza avukatı ile anlaşmaları yerinde olacaktır. En iyi İstanbul ceza avukatı ceza yargılamasında vekilliğini üstlendiği kişinin haklarının temini için en etkili şekilde çalışır.

İSTANBUL CEZA AVUKATI HANGİ DAVALARA BAKAR?

İSTANBUL CEZA AVUKATI HANGİ DAVALARA BAKAR?

     İstanbul ceza avukatı suç niteliği barındıran ceza davalarına bakar. Ceza davaları, savcılık tarafından başlatılan soruşturma sonrasında kişinin işlediği iddia olunan suç hakkında yapılan yargılamalardır. Ceza davalarının görüldüğü genel görevli mahkemeler Asliye Ceza Mahkemesi ve Ağır Ceza Mahkemesidir. Özel görevli mahkemeler ise çocuk mahkemesi, çocuk ağır ceza mahkemesi sulh ceza mahkemesi, fikri ve sınai haklar ceza mahkemesidir.

İSTANBUL AĞIR CEZA AVUKATI

İSTANBUL AĞIR CEZA AVUKATI

     İstanbul Ağır ceza avukatı Ağır ceza mahkemelerinde görülen en ciddi ve en ağır ceza olan suç tipleri ile açılan davalarda savunmayı üstlenir.  Ağır ceza davaları Ağırlaştırılmış müebbet hapis, müebbet hapis ve on yıldan fazla olan hapis cezaları gerektiren suçların görüldüğü davalardır. Ağır ceza mahkemesinin görevi kapsamına girdiği kanunda açıkça belirtilmeyen suçlarda asliye ceza mahkemesi görevlidir. Yargılanan kişi, 18 yaşından küçük ise çocuk ağır ceza mahkemesi görevlidir.

     Ülkemizde uygulamada yargılama sürecinde genellikle tutukluluk kararı verilmesi yönünde eğilim olduğundan özellikle ilk aşamadan itibaren gözaltı evresinde İstanbul ağır ceza avukatı ile işlemleri yürütmek büyük önem taşımaktadır. Ağır ceza mahkemesinde yargılanan kişinin beraat alması ya da lehine olan hükümlerin uygulanması, tahliyesi edilmesinin sağlanması gibi haller için en iyi İstanbul ağır ceza avukatı  en adil şekilde sonuç alınmasını hedefler.

Ağır ceza avukatı tarafından ceza yargılamasında;

 • Kişilerin lehine olacak delillerin doğru zamanda sunulması,
 • Tanıkların doğru zamanda dinlenmesi
 • Etkili savunmaların yapılması
 • Cezada indirim uygulanabilecek hallerde ilgili maddelerin ceza dosyasında vurgulanması,
 • Beraat almak için gereken şartların bilinmesi ve uygulanması

CEZA DAVASINDA AVUKATIN ÖNEMİ

CEZA DAVASINDA AVUKATIN ÖNEMİ

     Ceza davasında avukatın önemi, kişinin etkili savunmasının yapılmasında önem taşıyacaktır. Hakkınızda bir ceza davası açıldıysa söz konusu şey sizin özgürlüğünüzdür. Sanık veya şüpheliler etkili bir savunma için bir ceza davasında avukatın yardımından faydalanmalıdırlar.  Hukuk tarafından verilen yetkinin gerektiği gibi kullanılması ve ilgili kanun maddeleri müvekkilin davasında lehine kullanabilecek noktaların saptanması kişinin özgürlüğü noktasında önem arz etmektedir. Örneğin, ceza davalarında salt inkar yerine etkin pişmanlık veya zararın giderilmesi hükümlerinin uygulanması sonucunda olası mahkumiyet süreniz azalabilir veya kalkabilir. Ancak kişiler haklarını tam olarak bilmediğinden etkin bir savunma gerçekleştirememektedir. Bu noktada ceza davasında İstanbul ceza avukatının önemi ortaya çıkmaktadır.

İSTANBUL AVRUPA YAKASI CEZA AVUKATI

İSTANBUL AVRUPA YAKASI CEZA AVUKATI

 

İstanbul Avrupa Yakası Ceza Avukatı, İstanbul Avrupa Yakasında bulunan; Çağlayan, Bakırköy, Gaziosmanpaşa, Büyükçekmece, Küçükçekmece ve Silivri Adliyelerinde görülen Ceza davalarında hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti verir. Ege Hukuk Ofisi olarak her ne kadar merkez ofisimiz Anadolu yakasında bulunsa da Bakırköy ve Silivri’de bulunan ofislerimizden İstanbul Avrupa Yakası Ceza Avukatı olarak müvekkillerimize hizmet sağlamaktayız.

İSTANBUL ANADOLU YAKASI CEZA AVUKATI

İSTANBUL ANADOLU YAKASI CEZA AVUKATI

 

     İstanbul Anadolu Yakası Ceza Avukatı, İstanbul Anadolu Adliyesi Cumhuriyet Başsavcılığı’nda yürütülen soruşturmalarda ve Ceza Mahkemelerinde davalarda şüpheli veya sanık olan kişiye hukuki destek sağlar. Ege Hukuk Ofisi olarak ceza hukuku alanda uzmanlaşmış olup merkez ofisimizin Üsküdar’da olması sebebiyle Anadolu yakasının her yerine kolaylıkla hukuki destek sağlamaktayız.  Kadıköy, Üsküdar, Pendik, Ümraniye, Maltepe ve hatta Gebze’de başlatılan soruşturmalarda müvekkillerimizi İstanbul Anadolu Yakası Ceza Avukatı olarak temsil etmekteyiz.

AVUKAT NİÇİN TUTULUR

Avukat Tutmak Neden Önemlidir?

Yazıyı okumak için TIKLAYINIZ

Kişiler hukuksal sorunlarla karşılaştığında, genellikle endişeye kapılarak, başta psikolojik olmak üzere başka birçok sorunun olmasına da neden olabilmektedir. Oysa birçok hukuki sorun, yeterli hukuki bilgi sayesinde çok kısa sürede ve sorunsuz şekilde çözülebilmektedir.

Özellikle Ceza davaları söz konusu olduğu zaman avukatların önemi daha belirgin olmaktadır. Sanıklar, hürriyetlerini bağlayıcı ceza alma ihtimali bulunan davalarda,  kendilerini avukatla savundukları zaman daha sağlıklı ve etkili bir süreç inşa edilmiş olur.

üsküdar ceza avukatı 2
İstanbul ceza avukatı olarak verilen hizmetler

     Hukuk ofisimiz Ceza Hukuku ihtilaflarının çözümü kapsamında danışmanlık, mağdur ve şüpheli veya sanıklara müdafilik hizmeti vermektedir İstanbul ceza avukatı olarak verdiğimiz hizmetler;

  • Cezaevlerinde bulunan tutuklu ve hükümlülerin ziyaretlerinin yapılması,
  • Şikayet dilekçesi hazırlanması ve soruşturmanın başlatılması,
  • Şüphelinin kollukta ve savcılıkta alınacak ifadeleri sırasında yanında bulunma,
  • Ağır Ceza Mahkemelerinde sanık müdafi ve müşteki vekilliği görevi,
  • Asliye Ceza Mahkemelerinde sanık müdafi ve müşteki vekilliği görevi,
  • Sulh Ceza Mahkemelerinde sanık müdafi ve müşteki vekilliği görevi,
  • Savcılıklarca verilen takipsizlik kararlarına itiraz edilmesi
  • Tutuklama ve koruma kararlarına itiraz edilmesi
  • Temyiz ve İstinaf dilekçeleri hazırlama
  • Gözaltı, tutuklama, arama ve el koyma, teknik araçlarla izlenme, iletişimin kayda alınması gibi tedbirlerin hukuki denetimi ve bu işlemlere itiraz edilmesi
Avukat Tutmak Zorunlu Mudur?
Avukatlık ücreti nedir?
Vekaletname nasıl çıkarılır?
Avukatlık Ücreti Ne Kadar?
Her dava için ayrı vekalet mi vermem gerekiyor?
Telefon ya da e-posta yoluyla sorunlarımı danışabilir miyim?
Hakkımda dava açılıp açılmadığını nasıl öğrenebilirim?
Davalar ne kadar sürede sonuçlanır?
Dava sürecimden nasıl haberdar olabilirim?

Avukat Tutmak Zorunlu Mudur?

Türk hukuk sisteminde kişilerin mahkeme önünde avukatla temsil zorunluluğu yoktur. Ancak her alanda olduğu gibi hukuki işler de uzmanlık gerektirir. Hukuki konularda gerekli bilgi ve tecrübeye sahip olmadan hareket etmek telafisi imkânsız zararlara yol açabilir. Avukatın hukuki yardımına başvurulması ve avukat aracılığıyla işlerin takip edilmesi hem hakka kavuşmakta büyük önem taşımakta hem de daha hızlı ve etkili  sonuç alınmasına katkı sağlamaktadır.

Uygulamada, avukata ödenecek ücreti gereksiz gören, avukatın yapabileceği işi bizzat yapabileceğini düşünerek hareket eden kişiler, genelde, telafisi mümkün olmayacak hak kayıplarına uğramaktadır. Kimileri, davasını ya da  icra takibini bizzat açtıktan sonra, işin düşündüğü kadar kolay olmadığını görüp avukat arayışına girmekte, ancak çoğu zaman kişiler tarafından bu aşamaya kadar eksik ya da hatalı yapılan işlemler sonradan davaya dahil olan avukat tarafından da giderilememektedir.

Avukatlık ücreti nedir?

Avukatlık mesleği bir serbest meslek faaliyetidir. Avukatlar hukuk alanındaki bilgi ve tecrübelerini diğer insanların istifadesine sunarlar. Avukata; herhangi bir hukuki sorunla ilgili soru sorulduğunda veya vekâleten iş takibinde bir ücret ödenmesi gerekmektedir. Avukata ücret ödenmesi aynı zamanda yasal bir zorunluluk olup avukatlık asgari ücret tarifesinde belirlenen değerler altında ücret sözleşmesi yapılması da yasaklanmıştır.

Vekaletname nasıl çıkarılır?

Vekâletname noterde düzenlenir. Nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaportunuzla birlikte vekâlet vereceğiniz avukatın vekâlet bilgilerini (ad soyad, vergi dairesi, vergi numarası ve adres) temin edip, vekâleti hangi iş için kullanacağınızı notere bildirmeniz halinde, noter ihtiyacınız olan vekâletnameyi adınıza düzenler. Vekâletnameyi süreli ya da süresiz çıkartabilirsiniz. Özel yetki gereken hallerde bu yetkilerin vekâlette yer alması gerekir.

Boşanma davasında mahkeme giderlerini kim karşılar?

Avukatlara ödenen avukatlık ücreti, Türkiye Barolar Birliği’nin her yıl belirlediği “Asgari Avukatlık Ücret Tarifesine” tabidir. Söz konusu tarifeden aşağıda ücret ile anlaşmak yasaktır. 

Her dava birbirinden farklı olduğundan talep edilen avukatlık ücretleri nitelik, emek, mesai, yer, süre gibi faktörler birlikte gözetilerek belirlenmektedir.

 

Her dava için ayrı vekalet mi vermem gerekiyor?

Tarafımıza vermiş olduğunuz genel dava vekaletnameniz büromuzda arşivlenir ve vekaletnamede her hangi bir süre sınırı konulmamışsa bu vekaletname ile takip etmemizi istediğiniz tüm adli ya da idari davalarınız takip edilebilir. Ancak özel yetki gerektiren dava ve işler için ayrıca vekaletname vermeniz gerekebilir.

Telefon ya da e-posta yoluyla sorunlarımı danışabilir miyim?

Sorularınız için info@egehukukofisi.com mail adresimizi ve 0532 668 46 64 numaralı telefon numaramızı kullanabilirsiniz. Kısa ve basit sorularınıza yanıtlar en kısa sürede verilecektir. Ancak ayrıntılı bilgi istenilmesi halinde danışma, ücrete tabi bir danışma şekline dönüşeceğinden Avukatlık Asgari Ücret tarifesi ile Avukatlık Yasası ve Meslek Kuralları çerçevesinde size gerekli cevaplar verilecektir.

 

Hakkımda dava açılıp açılmadığını nasıl öğrenebilirim?

Hakkınızda dava açıldığını e-devlet üzerinden yahut vatandaş- Uyap sistemi üzerinden öğrenebilirsiniz. Yine ikamet adresinize gelecek mahkeme tebligatı ile de hakkınızda dava açıldığını öğrenmiş olursunuz. Tebligatın tarafınıza tebliğinden itibaren dava konusu alanında uzman bir avukatla görüşmenizi ve hukuki yardım almanızı hak ve süre kaybına uğramamanız için önemle tavsiye ederiz.

Davalar ne kadar sürede sonuçlanır?

Dava sayısının fazlalığı, hakim, savcı, adliye personelinin yetersizliği ve adalet sistemimizdeki eksiklikler sebebiyle davalar kısa sürede çözülememektedir. Davaların kısa zamanda sonuca ulaşabilmesi, usul ve esaslara tamamıyla hakim bir avukat ile çalışmayla azımsanmayacak kadar fazla alakalıdır. İşi davalarla ilgilenmek olan avukatlar tüm mesailerini davaları hızlandırmak ve kısa sürede olumlu sonuçlandırmak için çalışırlar. Vatandaşların günlük iş yoğunluğunda kendi davalarını takip etmeleri ve davalarını hızlandırmaları pek mümkün değildir. Her davanın kendisine özgü teknik detaylarının fazlalığı sebebiyle ancak işinde uzman ve tecrübeli bir avukat tarafından kısa sürede sonuçlandırılabilir.

Dava sürecimden nasıl haberdar olabilirim?

Avukatlık büromuz tarafından takip edilen hukuki işlemler hakkında müvekkillerimiz telefon, e-posta ve gerçekleştirilen toplantılar aracılığıyla belirli aralıklarla düzenli olarak bilgilendirilmektedirler.

Ezgi hanım hem avukatlık mesleğinin onuruna yakışır bir hizmet sunan hem de bu mesleğin özen ve dikkat yükümlülüğüne uygun davranan kıymetli bir hukukçu. Kendisinin dosyamıza olan ilgisi için ona buradan da bir teşekkür etmeyi borç bilirim. Başarılarının devamını diliyorum…

Eray D.
Google

Ezgi hanımı sadece telefon aracılığıyla tanımış olsak da bugün bize çok yardımcı oldu. Bundan sonra adli hukuki bir durumumuz olması halinde herzaman Ezgi hanıma guvenebilecegimizi biliyorum. İlgi ve alakanız için teşekkürler Ezgi hanım.

Fatih R.
Google

Ezgi Hanım’a ilgi ve alakalarından dolayı çok teşekkür ederim. Sayesinde dava sürecini sağlıklı bir şekilde atlattık. Süreci titizlikle takip edip beni sürekli bilgilendirdiği için bana kendimi güvende hissettirdi. Profesyonelliği sayesinde sorunum çözüldü tekrar tekrar teşekkürler.

Seyhan K.
Google

İş takibi konusunda oldukça özenli, kişisel meselelere duyarlı, daima güvenle ve doğru bilgi alabileceğiniz genç dinamik bir avukat. İnsan kaynaklı çalışma prensibi, müvekkillerine karşı daima pozitif ve çözüm odaklı yaklaşımıyla farkını ortaya koymaktadır.

Ayça A.
Google

Süreç yönetimi ve dosya takibi açısından oldukça güzel bir süreç geçirdim. Tam anlamıyla bir profesyonel. Ayrıca aklıma takılan her soruma cevap buldum. Hukuki süreçler için bundan sonra tek adresim.

Buse G.
Google

Av. Ezgi Hanım işini severek yapan, sizi gerektiği şekilde savunan çok başarılı ve güzide bir avukat. Bilgi birikimi, sakinliği, profesyonel yaklaşımı ile birlikte davamızda başarılı olduk. Bu yolda azminin ve başarılarının daim olacağına yürekten inanıyorum. Başarılar.

Hilal K.
Google
HUKUKİ SÜREÇLERİNİZLE İLGİLİ DESTEK ALMAK İÇİN

BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN

Telefon

0532 668 46 64

0505 025 47 23

0216 709 71 81

E Mail

 

info@egehukukofisi.com

Adres

Acıbadem Mah. Çeçen Sk. No:25 Akasya Residence Tower A1 K:26 D:150 Üsküdar/İSTANBUL

Güngören Mah. Turgut Özal Cd. No:16/1 K:4 D:11 Üsküdar/İSTANBUL