Çekişmeli Boşanma Davası

Çekişmeli Boşanma Davası

Çekişmeli boşanma davası eşlerin, boşanma, nafaka, velayet, tazminat, edinilmiş malların paylaşılması hususlarında anlaşmaya varamamaları durumunda açılır. Türk Medeni Kanunu’nda boşanma yalnızca hakim kararı ile mümkün kılınmıştır. Çekişmeli boşanma davası hem maddi hem manevi olarak anlaşmalı boşanma davasına göre daha uzun ve yorucu bir süreçtir. Bu davada hangi eşin kusurlu olduğunun saptanarak karara varılabilmesi için tarafların iddialarını destekler nitelikte ispatlar ve deliller sunar.  Çekişmeli boşanma davasını açan taraf bazı sebeplere dayanmak zorundadır. Bu sebepler, hayata kast, onursuz yaşayış tarzı, zina, fiziksel ve psikolojik şiddet, terk, evlilik birliğinin sarsılması gibi nedenlere dayanılarak boşanma davası açılabilir. Çekişmeli boşanma davasının açılabilmesi için eşlerin resmi nikahlı olmalı gerekmektedir. Dini nikahlı eşler boşanma davası açamaz.

 

ÇEKİŞMELİ BOŞANMA DAVASI NASIL AÇILIR ?

Yazılı yargılama usulüne tabii olan çekişmeli boşanma davası 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 161-166. Maddeleri arasında sayılan sebeplere dayanılarak aile mahkemesinde açılır.  Çekişmeli boşanma davasında usul kuralları son derece önemlidir. Bu sebeple dava açılırken son derece özen göstermek gerekmektedir. Bu sebeple her şeyden önce boşanmaya karar verilmesi halinde uzman bir avukata danışılması gerekmektedir.

Çekişmeli boşanma davası sürecini kısaca maddeler halinde anlatmak gerekirse;

 • İlk aşama dilekçeler aşamasıdır. Boşanma davası süreci boşanma dilekçesinin yetkili aile mahkemesine verilmesi ile başlar. Davacı tarafın bu dilekçesi davalıya tebliğ edilir. Tebligatı alan davası istemesi halinde iki haftalık süre içinde cevap verebilir. Sonrasında ise davacı cevaba cevap dilekçesi, davalı ise ikinci cevap dilekçesi sunabilecektir.
 • Dilekçelerin sunulmasından sonra mahkeme taraflara ön inceleme duruşması tarihini bildirir ihtaratlı davetiye çıkarır. Ön inceleme duruşmasında tarafların birbirinden talepleri tespit edilerek davanın yol haritası çizilir. Tarafların dilekçelerinde bildirdikleri delillerin toplanabilmesi için ara kararlar oluşturularak bir sonraki duruşma için tarih verilir.
 • Ön incele aşamasının tamamlanmasından sonra tahkikat duruşmaları başlamaktadır. Bu süreç boşanma davası için oldukça önemlidir. Taraflar, varsa tanıklar dinlenir, bilirkişi incelemesi yaptırılır. Mahkeme tarafların sunduğu delilleri değerlendirir.
 • Boşanma davasının son duruşmasında taraflara son sözleri sorulur. Mahkeme taraflara bu sözlü yargılama duruşmasına gelmemeleri halinde yokluklarında karar verileceğine dair ihtarda bulunur.
 • Son olarak ise hüküm ilan edilir. Bu hüküm daha sonra mahkeme tarafından gerekçeli olarak yeniden açıklanır. Gerekçeli kararın açıklanmasından sonra ise kararın hukuka aykırı olduğunu düşünen taraflar istinaf ve temyiz yollarına başvurulabilir.

Çok kısa haliyle açıklamaya çalıştığımız çekişmeli boşanma süreci son derece karmaşık, uzun ve yorucu bir süreçtir. Dava süreci bir çok hukuki gerekliliği içinde barındırmaktadır. Bu hukuki gereklilikler göz ardı edildiği takdirde geri dönüşü olmayan hak kayıpları yaşanma ihtimali yüksektir. Bu nedenledir ki; bu sürecin mutlaka alanında uzman bir boşanma avukatı ile yürütülmesi çok önemlidir.

 

ÇEKİŞMELİ BOŞANMA DAVASINDA GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME

Çekişmeli boşanma davasında görevli mahkeme aile mahkemesidir. Ancak tarafların bulunduğu yerde Aile Mahkemesi olmayabilir. Genellikle ilçe adliyelerinde Aile Mahkemesi bulunmamaktadır. Bu durumda Asliye Hukuk Mahkemeleri aile mahkemesi sıfatıyla boşanma davalarını bakar.

Çekişmeli boşanma davasında yetkili mahkeme ise ;

 • Taraflardan birinin yerleşim yeri ya da
 • Tarafların dava açılış tarihinden en az 6 aydan fazla birlikte oturdukları yer mahkemesidir.

Yetki usule ilişkin bir şarttır. Yetkisiz mahkemede açılan boşanma davası usulden reddedilir. Bu durumda tarafların yeniden dava açması gerekir.

 

Çekişmeli Boşanma Avukatı

ÇEKİŞMELİ BOŞANMA DAVASI NE KADAR SÜRER ?

Çekişmeli boşanma davası ne kadar sürer sorusuna kesin olarak bir cevap vermek mümkün değildir. Boşanmanın süresi her dosya özelinde farklılık gösterir. İddiaların tespit edilmesi, Bilirkişi incelemeleri, delillerin toplanması, tanıkların dinlenmesi, keşif yapılması gibi hususlar dava süresinde belirleyici olur. Ortalama bir süre vermek gerekirse çekişmeli boşanma davası 6 ay ile 3 yıl arasında sürmektedir. Bu süreye davanın açıldığı aile mahkemesinin dosya yoğunluğu da etki etmektedir. İstanbul gibi büyük şehirlerde iş yükü fazla olan mahkemelerde duruşma tarihleri çok geniş aralıklarla verilebilmektedir.

Çekişmeli boşanma davasının görevsiz ya da yetkisiz mahkemede açılması, tebligatların doğru adrese gönderilmemesi, dosyanın gerektiği gibi takip edilmemesi gibi hatalı davranışlar sebebiyle dava süresi daha da gecikebilir. Bu nedenle genellikle bireylerin avukat desteği almadan tek başına yürüttüğü boşanma davaları sürüncemede kalmakta ve uzamaktadır. Davaların şahsi olarak yürütülmeye çalışması halinde yapılan hatalardan geri dönüş çoğu zaman mümkün dahi olmamaktadır.

En kısa sürede boşanmak için hukuki prosedürler doğru ve eksiksiz olarak gerçekleştirilmedir. Özellikle en önemli nokta sürelerin kaçırılmamasıdır. Bu nedenle boşanma davanızı boşanma avukatından destek alarak yürütmenizin önemini yeniden vurgulamak isteriz.

Bizimle iletişime geçmek ve çekişmeli boşanma davası hususunda daha detaylı bilgi almak için arayabilirsiniz.

 

ÇEKİŞMELİ BOŞANMA DAVASINDA DURUŞMAYA  KATILMAK ZORUNLU MUDUR ?

Çekişmeli boşanma davasında duruşmaya katılmak zorunlu değildir. Fakat davayı açan davacı taraf duruşmada bulunmazsa ve kendisini avukat ile temsil ettirmiyorsa takipsizlikten dava düşer. Davalı taraf ise duruşmaya katılmak zorunda değildir. Fakat bu durumda süreç uzamakta ve dava sonuçlandırılamamaktadır.

 

ÇEKİŞMELİ BOŞANMA DAVASINDA HAKİM TANIKLARA NE SORAR ?

Çekişmeli boşanma davalarında tarafların iddialarını ispatlamak için en çok dayandığı delillerden biri de tanık delilidir. Davacı ve davalı taraflar isim T.C. kimlik numarası ve adreslerini mahkemeye vererek davada dinlenilmesini istediği tanıkları sunabilir. Bu tanıklar eşlerin arasında yaşanan olaylar ile ilgili bildiklerini anlatarak dosyayı aydınlatır. Duruşmada ilk olarak tanıkların kimlik tespiti yapılır. Sonrasında hakim tanıklardan bizzat şahit oldukları olayları ve bilgileri beyan etmesini ister. Tanığın bu anlatımları esnasında hakim gerekli gördüğü takdirde tanıklara soru yöneltebilir. Ayrıca taraf vekili avukatlar da tanıklara soru sorabilmektedir.

 

ÇEKİŞMELİ BOŞANMA DAVASINDA ÇOCUKLAR TANIK OLARAK DİNLETİLEBİLİR Mİ ?

Aile birliği içinde eşlerin arasında yaşanan olaylara en fazla tanıklık edenler şüphesiz çocuklardır. Tanıkların seçilmesinde bilgi ve görgüsü en fazla olan kişilerin seçilmesi önemlidir. Bu kişiler de genellikle müşterek çocuklardır. Mahkeme hakimi her ne kadar ispat için önemli olsa da kimi zaman çocukların etkilenmemesi amacıyla tanık olarak dinlemeyebilir. Hakim çocukların tanık olarak dinlenip dinlenmeyeceğine karar verme hususunda çocukların idrak yaşına dikkat eder. Çocukların beyan verebileceği idrak yaşı aralığı 12-18 yas arasındadır. Çocuğun yaşı uygun görülürse pedagog eşliğinde olayları anlatması istenebilir.

 

ÇEKİŞMELİ BOŞANMA DAVASINDA DELİLLER

Çekişmeli boşanma davalarında sunulabilecek delil yelpazesi çok geniştir. Dava açmak isteyen fakat elinde bulunan delillerden hangilerini sunabileceğini bilmeyenler için aşağıda delil olarak kullanılabilen belge ve materyaller sayılmıştır;

 • Mesajlaşmalara ilişkin ekran görüntüleri
 • Otel kayıtları,
 • Hastane kayıtları ve sağlık raporları
 • Ses ve video kaydı, fotoğraflar
 • Sosyal medya paylaşımları
 • Mektup, günlük
 • Pasaport giriş çıkış kayıtları
 • Nüfus kayıtları,
 • Banka hesap dökümleri ve kredi kartı ekstreleri,
 • Arama kayıtları,
 • Kolluk kuvvetleri tarafından tutulan tutanaklar, alınan ifadeler
 • Sgk kayıtları
 • Tapu kayıtları, vs delil olarak kullanılabilir.

Boşanma davasında davacı dilekçesinde belirttiği iddialarını ispatlamak amacıyla delil sunmaktadır. Davalı taraf ise bu iddiaları çürütmek için karşı ispat sunacaktır. Fakat taraflarca sunulan bu deliller hukuka uygun değil olmalıdır. Aksi halde mahkeme tarafından kabul edilmez Mesajlar, telefon aramaları, fotoğraflar delil olarak sunulabilmektedir. Ses ve video kayıtları da hukuka uygun olarak elde edilmişse boşanma davasında delil olarak kullanılabilecektir.

ÇEKİŞMELİ BOŞANMA DAVASI NEDİR ?

Çekişmeli boşanma davası eşlerin, boşanma, nafaka, velayet, tazminat, edinilmiş malların paylaşılması hususlarında anlaşmaya varamamaları durumunda açılır. Türk Medeni Kanunu’nda boşanma yalnızca hakim kararı ile mümkün kılınmıştır. Çekişmeli boşanma davası hem maddi hem manevi olarak anlaşmalı boşanma davasına göre daha uzun ve yorucu bir süreçtir. Bu davada hangi eşin kusurlu olduğunun saptanarak karara varılabilmesi için tarafların iddialarını destekler nitelikte ispatlar ve deliller sunar.  Çekişmeli boşanma davasını açan taraf bazı sebeplere dayanmak zorundadır. Bu sebepler, hayata kast, onursuz yaşayış tarzı, zina, fiziksel ve psikolojik şiddet, terk, evlilik birliğinin sarsılması gibi nedenlere dayanılarak boşanma davası açılabilir. Çekişmeli boşanma davasının açılabilmesi için eşlerin resmi nikahlı olmalı gerekmektedir. Dini nikahlı eşler boşanma davası açamaz.

ÇEKİŞMELİ BOŞANMA DAVASI AVUKATI VE ÜCRETİ

Taraflar boşanma ve/veya boşanmaya bağlı diğer sonuçlar hakkında aralarında bir anlaşmaya varamazlarsa Çekişmeli Boşanma Avukatı tarafından çekişmeli boşanma davası açılır.

Çekişmeli boşanma davasında tüm iddia ve talepler delilleri ile mahkemeye sunulur. Davacı açmış olduğu davada boşanma hususunu ispat edemezse dava reddolunabilir. Bu sebeple iddia ve ispatların net şekilde dilekçelerde açıklanması ve delillerin sunulması çok önemlidir. Burada da çekişmeli boşanma avukatına büyük iş düşmektedir.

Boşanma davası avukat ücreti somut olaya ve davanın kapsamına göre belirlenir. Boşanma davası avukatlık ücreti her yıl İstanbul ve Ankara Barolarının tarifelerinde belirlenmiştir. Fakat bu tutarlar sabit olmayıp avukat ile müvekkili arasında anlaşılarak belirlenebilecektir. Boşanma avukatı somut olayın kendisine yükleyecek iş yükünü, masraflarını, koşullarını değerlendirerek bir ücret teklifinde bulunur.

Çekişmeli Boşanma Davası

ÇEKİŞMELİ BOŞANMA DAVASINDA EŞLERDEN BİRİ BOŞANMAK İSTEMİYORSA NE OLUR ?

Eşlerden biri boşanmak istemese dahi boşanma davasını açan davacı eş davasını ispatlarsa boşanma gerçekleşir. Fakat boşanmak istemeyen eş davaya sebep olan olaylarda herhangi bir kusuru olmadığını ispat ederse boşanma davası reddedilir. Yani boşanmak istemeyen eşin kusurlu davranışları kanıtlanmak zorundadır.

KADINLAR BOŞANDIKTAN SONRA HEMEN EVLENEBİLİR Mİ ?

Çekişmeli boşanma davasında kadın olan eş boşanma kararının kesinleşmesinden itibaren 300 gün geçmeden evlenemez. Bu süreye iddet müddeti denmektedir. Kadın eş hamile olmadığını ispat eder sağlık raporu ile dava açarsa iddet müddeti kaldırılabilir. İddet müddeti yani bekleme süresi ile ilgili ayrıntılı yazımızı buradan okuyabilirsiniz.

BOŞANMA DAVASI DEVAM EDERKEN BAŞKA BİR KİŞİYLE İLİŞKİ YAŞANABİLİR Mİ ?

Dava kesinleşene kadar taraflar resmi olarak evli sayıldıkları için sadakat yükümlülükleri devam etmektedir.

BOŞANMA DAVASI SIRASINDA TARAFLAR BARIŞIRSA NE OLUR ?

Taraflar davanın görüldüğü mahkemeye boşanmaktan vazgeçtiklerini, yani davadan feragat ettiklerini bildiren bir dilekçe sunabilir. Fakat bu feragatten sonra aynı sebeplere dayanarak yeniden dava açılamayacaktır.

ÇEKİŞMELİ BOŞANMA DAVASI ANLAŞMALI BOŞANMA DAVASINA ÇEVRİLEBİLİR Mİ ?

Taraflar çekişmeli boşanma davasının sürdüğü esnada aralarında boşanma ve boşanmanın tüm sonuçları hakkında anlaşmaya varırsa bir anlaşma protokolü imzalayarak davanın görüldüğü mahkemeye sunabilir. Bu takdirde dava anlaşmalı boşanma davası olarak devam edecek ve görülecek ilk celsede bitecektir.

ÇEKİŞMELİ BOŞANMA DAVASI ADLİ TATİLDE AÇILABİLİR Mİ ?

Adli tatil tarihleri her yıl 20 Temmuz-30 Ağustos arasıdır. Bu süre zarfında acil işler dışında duruşma tarihi verilmemektedir. Fakat bu süre içinde boşanma davası bittabi açılabilir. Adli tatil süresi içinde de taraflar boşanmak için mahkemeye başvurabilirler. Fakat açılan boşanma davasında verilecek duruşma tarihi adli tatil sonrasına verilir. Fakat nafaka ve velayet gibi gecikmesinde zarar doğabilecek işler adli tatil süreci içinde de devam eder.

Bizi instagramdan takip edin.

TELEFON

0532 668 46 64

0216 709 71 81

Email

info@egehukukofisi.com

Adres

Acıbadem Mah. Çeçen Sk. No:25 Akasya Residence Tower A1 K:26 D:150 Üsküdar/İSTANBUL

Related Posts

Leave a Reply