İcra ve İflas Hukuku – Avukatı

nafaka artırım davası

İcra ve İflas Hukuku Danışmanlık Hizmeti

Borcunu ödemeyen borçlunun borcunun, alacaklının talebi üzerine, devlet zoruyla taşınır ve taşınmaz varlıklarına el konarak karşılanmasını sağlamaktayız. Fiili hacizlerde, alacaklı vekili olarak haciz işleminde hazır bulunmakta ve tahsilatın hukuka uygun bir şekilde gerçekleşmesi sağlamaktayız.

İcra avukatı olarak alacağın tahsil edilememesi durumunda, Borç tahsili için alacaklı ve borcu arasında arabuluculuk yapmaya çalışmakta, Alacakların normal yollardan tahsil edilememesi halinde  icra takibi başlatmakta, İpotek ve rehin satışlarının yapılarak alacakların tahsilinin sağlanmasında, Haciz  işlemlerinin başlatılarak satış işlemleri ve borçludan alacakların tahsil edilmesinde, karşılıksız çek davalarının takibi ve incelenmesinde, Borca karşılık açılan kötü niyetli davalara itiraz ve takip süreçlerinin yönetilmesinde destek sağlamaktayız.

Temel gayemiz, müvekkillerimizin alacağına en hızlı, etkili ve en az masrafla kavuşması olup, alacaklarının tahsili için danışmanlık ve dava hizmeti vermekteyiz.

İcra ve İflas hukuku alanında verilen hizmetlerden bazıları:

1.Alacağın tahsili amaçlı icra ve iflas takipleri

2. İcra Takibine İtiraz

3. İhtiyati Haciz Ve İhtiyati Tedbir Uygulamaları

4. Menfi Tespit Ve İstirdat Davaları

5. İstihkak Davaları

6. İflas Ve Konkordato İşlemleri

7. Mahkemesiz uzlaşma ile alacak takibi

HUKUKİ DESTEĞE Mİ İHTİYACINIZ VAR?

Bizi Arayın : +90 (532) 668 46 64 / +90 216 709 71 81

info@egehukukofisi.com
·  Pzt – Cmt 09:00-18:00