Ege Hukuk Ofisi Hakkımızda

ege hukuk hakkında
HAKKIMIZDA

EGE HUKUK OFİSİ

Ege Hukuk Ofisi olarak Avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Faaliyet gösterdiğimiz çalışma alanlarında müvekkillerimizin ihtiyaç duydukları hukuki desteğin tespiti ve temini ile sorunlarının çözümlenmesini amaçlamaktayız. Müvekkillerimiz ile olan ilişkilerimizde verilen işin tüm sorumluluğunu üstlenerek en uygun çözümleri sunmak gayretindeyiz.

Büromuz  kişilerin hukuki savunmaya en çok muhtaç olduğu alan olan ceza ve ceza usul hukuku alanında özel bir uzmanlığa sahip olup hukukun diğer alanlarında da hizmet vermektedir.

Sizlerle yapacağımız fiziksel veya çevrimiçi görüşmeler sonucunda, yaşadığınız hukuki uyuşmazlık tarafımızca tespit edilir. Hukuki sürecin nasıl işleyeceği konusunda tarafınıza bilgi verilir. 

Ege Hukuk Ofisi olarak  danışmanlık ve avukatlık hizmetini; yüz yüze veya talep etmeniz halinde online olarak mail, whatsapp ve telefon aracılığı ile sunmaktayız.

Başta Ceza Hukuku olmak üzere , Aile Hukuku, Borçlar Hukuku, İş Hukuku, Bilişim Hukuku, Ticaret Hukuku, Gayrimenkul Hukuku, Miras Hukuku, Sağlık Hukuku, Spor Hukuku, Rekabet Hukuku, İdare Hukuku , gibi hukukun bir çok alanında Avukatlık ve Danışmanlık faaliyetleri yürütmekteyiz.

Butik iş yapma prensibimiz ile müvekkillerimiz ile birebir olarak etkili ve sürekli olarak  iletişim halinde kalmaya ve çalışma alanlarımızı teknoloji ve çağın gerekliliklerine uygun şekilde geliştirmeye büyük önem vermekteyiz. Sizlere karmaşık ve içinden çıkılamaz şekilde gelen tüm hukuki sorunlarınızda etkili analizler yaparak en uygun çözümleri üretmekteyiz. Müvekkillerimizin bilgi edinme haklarına son derece önem vererek tüm  bilgilendirmeleri kabul edilen ilkeler çerçevesinde sunmaktayız.

İstanbul başta olmak üzere Türkiye’nin tüm illerinde aynı kalitede, etkin ve en az masrafla hizmet vermeyi taahhüt etmekteyiz.

DAVA VE DOSYA TAKİBİ

Müvekillerimizin adli ve idari yargıdaki davalarını büyük bir titizlik ve özveri ile takip ederek avukatlık hizmeti sağlamaktayız. Açılmış olan davaları müvekkillerimizin haklarını en üst düzeyde savunmak suretiyle takip etmekte ve sonuçlandırmaktayız.

HUKUKİ DANIŞMANLIK

Yüz yüze, iletişim kanalları aracılığı ile veya online görüşmeler ile kişilerin karşılaştığı her türlü hukuki işlemlerinde veya maruz kaldıkları hukuk ihlallerinde; olay ya da durumun analizi, tespit ve teşhisi, olası sonuçlar ve alternatif çözümler ile alınması gereken önlemler konusunda doğru bilgi aktarımları yapmakta ve talep halinde sözlü ya da yazılı rapor sunmaktayız.

ALACAK TAHSİLATI

Müvekkillerimizin bir akde veyahut senede dayalı alacaklarının tahsili hizmetini vermekteyiz.  Hukuk Büromuz tarafından hukukun sınırları içinde alacağı tahsil etmek için her türlü hukuki argüman kullanılmaktadır.

 

 

AVUKAT NİÇİN TUTULUR

Avukat Tutmak Neden Önemlidir?

Yazıyı okumak için TIKLAYINIZ

Kişiler hukuksal sorunlarla karşılaştığında, genellikle endişeye kapılarak, başta psikolojik olmak üzere başka birçok sorunun olmasına da neden olabilmektedir. Oysa birçok hukuki sorun, yeterli hukuki bilgi sayesinde çok kısa sürede ve sorunsuz şekilde çözülebilmektedir.

Özellikle Ceza davaları söz konusu olduğu zaman avukatların önemi daha belirgin olmaktadır. Sanıklar, hürriyetlerini bağlayıcı ceza alma ihtimali bulunan davalarda,  kendilerini avukatla savundukları zaman daha sağlıklı ve etkili bir süreç inşa edilmiş olur.

SIKÇA SORULAN SORULAR (SSS)

Avukat tutmak zorunlu mu?

Türk hukuk sisteminde kişilerin mahkeme önünde avukatla temsil zorunluluğu yoktur. Ancak her alanda olduğu gibi hukuki işler de uzmanlık gerektirir. Hukuki konularda gerekli bilgi ve tecrübeye sahip olmadan hareket etmek telafisi imkânsız zararlara yol açabilir. Avukatın hukuki yardımına başvurulması ve avukat aracılığıyla işlerin takip edilmesi hem hakka kavuşmakta büyük önem taşımakta hem de daha hızlı ve etkili  sonuç alınmasına katkı sağlamaktadır.

Uygulamada, avukata ödenecek ücreti gereksiz gören, avukatın yapabileceği işi bizzat yapabileceğini düşünerek hareket eden kişiler, genelde, telafisi mümkün olmayacak hak kayıplarına uğramaktadır. Kimileri, davasını ya da  icra takibini bizzat açtıktan sonra, işin düşündüğü kadar kolay olmadığını görüp avukat arayışına girmekte, ancak çoğu zaman kişiler tarafından bu aşamaya kadar eksik ya da hatalı yapılan işlemler sonradan davaya dahil olan avukat tarafından da giderilememektedir.

Avukatlık ücreti nedir?

Avukatlık mesleği bir serbest meslek faaliyetidir. Avukatlar hukuk alanındaki bilgi ve tecrübelerini diğer insanların istifadesine sunarlar. Avukata; herhangi bir hukuki sorunla ilgili soru sorulduğunda veya vekâleten iş takibinde bir ücret ödenmesi gerekmektedir. Avukata ücret ödenmesi aynı zamanda yasal bir zorunluluk olup avukatlık asgari ücret tarifesinde belirlenen değerler altında ücret sözleşmesi yapılması da yasaklanmıştır.

Vekaletname nasıl çıkarılır?

Vekâletname noterde düzenlenir. Nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaportunuzla birlikte vekâlet vereceğiniz avukatın vekâlet bilgilerini (ad soyad, vergi dairesi, vergi numarası ve adres) temin edip, vekâleti hangi iş için kullanacağınızı notere bildirmeniz halinde, noter ihtiyacınız olan vekâletnameyi adınıza düzenler. Vekâletnameyi süreli ya da süresiz çıkartabilirsiniz. Özel yetki gereken hallerde bu yetkilerin vekâlette yer alması gerekir.

Avukatlık ücreti ne kadar?

Avukatlara ödenen avukatlık ücreti, Türkiye Barolar Birliği’nin her yıl belirlediği “Asgari Avukatlık Ücret Tarifesine” tabidir. Söz konusu tarifeden aşağıda ücret ile anlaşmak yasaktır. 

Her dava birbirinden farklı olduğundan talep edilen avukatlık ücretleri nitelik, emek, mesai, yer, süre gibi faktörler birlikte gözetilerek belirlenmektedir.

 

Her dava için ayrı vekalet mi vermem gerekiyor?

Tarafımıza vermiş olduğunuz genel dava vekaletnameniz büromuzda arşivlenir ve vekaletnamede her hangi bir süre sınırı konulmamışsa bu vekaletname ile takip etmemizi istediğiniz tüm adli ya da idari davalarınız takip edilebilir. Ancak özel yetki gerektiren dava ve işler için ayrıca vekaletname vermeniz gerekebilir.

Telefon ya da e-posta yoluyla sorunlarımı danışabilir miyim?

Sorularınız için info@egehukukofisi.com mail adresimizi ve 0532 668 46 64 numaralı telefon numaramızı kullanabilirsiniz. Kısa ve basit sorularınıza yanıtlar en kısa sürede verilecektir. Ancak ayrıntılı bilgi istenilmesi halinde danışma, ücrete tabi bir danışma şekline dönüşeceğinden Avukatlık Asgari Ücret tarifesi ile Avukatlık Yasası ve Meslek Kuralları çerçevesinde size gerekli cevaplar verilecektir.

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması (HAGB) nedir?

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması ceza mahkemelerindeki yargılama sonucunda yetişkinler için 2 yıl veya daha az, suça sürüklenen çocuklar için de 3 yıl ve daha az süreli hapis cezası ya da adli para cezası alınması halinde sanığın kabul etmesi halinde mahkemenin kurmuş olduğu hükümdür. Sanık hükmün açıklanmasını geri bırakılmasını kabul etmezse mahkeme tarafından bu karar verilmemektedir. Sanığın hükmün açıklanmasını kabul etmesi halinde ise kararın kesinleşmesinden itibaren 5 yıl içerisinde sanık kasten yeni bir suç işlemediği takdirde ilgili suçtan olayı almış olduğu HAGB cezası sicilinde görünmeyecektir. Bu süreç içerisinde ise sanık hakkında verilen HAGB kararı, özel olarak tutulan HAGB sicilinde bulunacaktır. Sanık 5 yıl içerisinde kasen yeni bir suç işlediği takdirde ise hem yeni işlediği suçtan dolayı ceza alacak hem de önceki HAGB’si açılarak cezaya dönüştürülecektir.

 

İcra takibine itiraz etmezsem ne olur?

Usulüne uygun bir şekilde başlatılmış olan icra takibine süresi içerisinde itiraz edilmemesi halinde icra takibi kesinleşir ve aleyhinize haciz işlemleri başlatılabilir.  Olumsuz bir durumla karşılaşmamak için ödeme emri ya da icra emrini tebliğ alır almaz alanında uzman bir avukattan hukuki yardım alınmasını önermekteyiz.

Hakkımda dava açılıp açılmadığını nasıl öğrenebilirim?

Hakkınızda dava açıldığını e-devlet üzerinden yahut vatandaş- Uyap sistemi üzerinden öğrenebilirsiniz. Yine ikamet adresinize gelecek mahkeme tebligatı ile de hakkınızda dava açıldığını öğrenmiş olursunuz. Tebligatın tarafınıza tebliğinden itibaren dava konusu alanında uzman bir avukatla görüşmenizi ve hukuki yardım almanızı hak ve süre kaybına uğramamanız için önemle tavsiye ederiz.

Davalar ne kadar sürede sonuçlanır?

Dava sayısının fazlalığı, hakim, savcı, adliye personelinin yetersizliği ve adalet sistemimizdeki eksiklikler sebebiyle davalar kısa sürede çözülememektedir. Davaların kısa zamanda sonuca ulaşabilmesi, usul ve esaslara tamamıyla hakim bir avukat ile çalışmayla azımsanmayacak kadar fazla alakalıdır. İşi davalarla ilgilenmek olan avukatlar tüm mesailerini davaları hızlandırmak ve kısa sürede olumlu sonuçlandırmak için çalışırlar. Vatandaşların günlük iş yoğunluğunda kendi davalarını takip etmeleri ve davalarını hızlandırmaları pek mümkün değildir. Her davanın kendisine özgü teknik detaylarının fazlalığı sebebiyle ancak işinde uzman ve tecrübeli bir avukat tarafından kısa sürede sonuçlandırılabilir.

Dava sürecimden nasıl haberdar olabilirim?

Avukatlık büromuz tarafından takip edilen hukuki işlemler hakkında müvekkillerimiz telefon, e-posta ve gerçekleştirilen toplantılar aracılığıyla belirli aralıklarla düzenli olarak bilgilendirilmektedirler.

HUKUKİ DESTEĞE Mİ İHTİYACINIZ VAR?

Bizi Arayın : +90 (532) 668 46 64

info@egehukukofisi.com
·   Ptz – Cmt 09:00-18:00