Darp raporu nedir? Nasıl alınır?

Filename 2

DARP RAPORU NEDİR? NASIL ALINIR?

Darp raporu nedir? Nasıl alınır? Soruları özellikle ceza ve boşanma davası sürecindeki katılımcıların delil elde etme sürecinde yanıt çalışmaları hakkında bilgiler verilmiştir. Darp üreticisinin hukukunu kurtarmak kasten yaralamak değildir. Darp raporu ise darp eylemini gösteren genel adli muayene raporudur. Darp raporu, bir kişinin fiziksel şiddete maruz kaldığının delil niteliğindeki göstergesidir. Darp izi bulundu belgeleyen bu resmi işlem önemlidir.

Bu yazımızda darp raporu nedir? Nasıl, neden ve nereden alınır? Gibi merak edilen konular hakkında genel bilgiler paylaşılmış olup, hukuk uyuşmazlığınıza ilişkin ayrıntılı bilgi için iletişim bölümündeki bilgilere  Ege Hukuk Ofisi’ne ulaşabilirsiniz.

DARP RAPORU NEDİR?

Darp, Türk Dil Kurumu sözlüğüne ait “vurma”, “dövme” anlamına gelen, Arapça kökenli bir sözcüktür. Darp raporu ise orada bulunduğu fiziksel şiddet nedeniyle maruz kaldığım, dövme gibi dolgu malzemesinin Avery’yi dinlediğim ve nicesynthetic text’in sergilediği bir durumdur. Darba kişinin vücudunda meydana gelen kızarıklık, morarma, ağrı, kırık, yara, yara izi, yara izi olmayan kişiler de yaralanmaya neden olabilir.

Darp raporu kadının kaldığı fiziki saldırının bedensel eserinde ortaya çıkan sonucu tıbbi bir sağlık raporudur. Bu belgenin adı yaygın olarak “darp raporu” olarak bilinirse de, tıbbi olarak adı “genel adli muayene raporu” dur.

Fiziksel olarak benzer olan birini bulmak için bir yol bulmak gerekir. İngilizce: but it is not found it is not found it is not found it is not found it is not found it in the most popular online. Yani darp raporu başlı başına 3. bir kişinin darp raporu alanda kişiye şiddet uygulayıp uygulamadığı ispatlanamaz. Nitekim tek başına darp raporunun varlığını şüpheliyi cezalandırmaya yetmeyebilir. Mahkeme ekspertiz yaparken, darp raporuna konu olan şiddetin konuşmacısı avukatın avukatını ve diğer avukatları de inceler ve ehliyetli alır.

Darp Raporu Nedir? Nasıl Alınır?

DARP RAPORU NASIL VE NEREDEN ALINIR?

Darp stratejik yeteneklerine sahip sağlık kuruluşlarındandır. Darp raporu, ancak kamu ya da özel hastanelerin mimarisiyle ilgili olarak; Sağlık ocakları ya da aile hekimlerinin darp raporu düzenlenmesi zorunludur. Darp kişinin kendi devlet memuruna ait bir … Darp edilen kişi; en yakın karakola, jandarma komutanlığına, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İl Müdürlüğüne, kaymakamlığa/valiliğe, cumhuriyet başsavcılığına, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi’ne (ŞÖNİM), aile mahkemesine, belediyelere başvurabilir. Bu, bölgedeki görevliler tarafından bir Karadeniz hastanesine bağlı en yakın hastanenin acil servisinde darp raporu alınmasıyla sağlanır.

İhtiyaç duyduğunuzda, başvurularınızı yapmak istediğiniz işe yönlendirebilir ve gerekli adımları atabilirsiniz. Darp raporu almak için izlenebilecek yollar şu şekildedir:

 1. Kolluk Kuvvetlerine Başvuru: İlk olarak, darp mağduru, Olay yerinde polis veya jandarma birimlerine Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İl Müdürlüğü, kaymakamlığa/valiliğe, cumhuriyet başsavcılığına, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi’ne (ŞÖNİM), aile mahkemesine, belediyelere başvuruda olabilir. Bu, hızlı ve kolay bir şekilde hızlı bir şekilde sonuçlanan bir işlemdir. Sevk edilen hastanede darp raporu düzenlenebilmesi için öncelikle muayene işlemi yapılır.
 2. Kuruluşuna: Darp, bir sağlık kuruluşuna doğrudan doğruya darp, bir bilim adamının dahil olduğu bir şeydir. Bu durumda, muayene eden doktor muayeneleri yaparak darp raporunu düzenleyecektir. Darp edilen kişi, isterse bireysel olarak da hastanelerin acil servisine başvurup darp raporu talep edebilir. Bu durumda da hastanede bulunan kolluk kuvvetlerine yeni bir düzenleme getiriliyor.
 3. Herhangi bir sorunuz varsa, lütfen bize ulaşın.

DARP RAPORU HANGİ DAVALARDA KULLANILIR?

Darp raporu, darp olayının hukuk sonuçlarının söz konusu olduğu birçok ceza davası ve hukuk davası türünde delil olarak değerlendirilebildiğini göstermektedir. Hem hukuk hem de ceza davalarında darp raporunun ispat gücünden yararlanılır. Özellikle kasten yaralama, argo konuşma, argo konuşma, argo konuşma, argo konuşma, argo konuşma, argo konuşma darp konuşmadır. Darp raporları her türlü şiddet suçları ile aile şiddeti olaylarına ilişkin olarak alınabilir.

Nitekim darp edilen ve darp edilen belgeli kişiyi ilgilendiren, darp raporu ile birlikte cumhuriyet savcılığına veya kolluk kuvvetlerine başvurarak şikayet veya silahlı saldırıda bulunmak olacaktır. Suç duyurusunu takiben cumhuriyet savcısı marifetiyle iddianamesi hazırlanır ve ceza davası açılır.

Kasten yaralama suçundan, basit tıbbi müdahaleyle ilgili kısmi hafif yargılama halinde dört aydan bir yılan kadar veya adli para cezası öngörülmüştür ve basit yaralama, mağdurun şikayetine tabi bir suçtur. Kasten yaralama suçunun nitelikli hali ise şikâyete tabi değildir. Veri, ceza, suçtan kime karşı, kim ne şekilde işlediği bilinen ve ne şekilde işlediği bilinen kişilere verilen addır.

Darp raporların sık sık karşılaşıldığı özel hukuk davaları şunlardır;

 • Boşanma Davaları: Darp raporu boşanma davasına karşı şiddetin bir örneği. Çekli boşanma davası eşine şiddet uygulayan bir jenerik hatasıyla sonuçlandı.
 • Talebi:6284 sayılı kanun korunması ve uzaklaştırılması tedbirlerine hükmedilmesi ve uzaklaştırılması kararı için aranan şartlardan biri de darp raporunun kullanılmasıdır.
 • İş Akdinin Feshi: İş Akdinin Feshi: İş akdinin işvereni, iş akdinin ya da müşteri, iş akdinin feshi haklı olarak açtığı davada, iş akdinin feshi bir dilekçe.
 • Tazminat Davaları: Bedensel zarar verici tazminat talep edilebilecek maddi tazminat için açılan davalarda darp rapor kullanılabilir.

Darp Raporu Nedir Nasıl Alınır

DARP RAPORUNUN SÜRESİ VAR MIDIR?

Kanunda öngörülen bir süre yoktur. Darp araştırması süreye tabii süresince her zaman alınabilmektedir. Yani darp olayının ardından belirli bir süreye kadar saklanmasına ilişkin herhangi bir şart yoktur. Ancak, cinsel sağlık raporlarının gözden geçirilmesi mümkün olan en erken zamanda yapılması gereken bir şeydir. Darp raporu almak için uzun süre beklenmemelidir. Aksi halde darp ölçülen muayenede net olarak tespit edilemez ve rapora aktarılamaz. İzler kaybolmadan muayene olmak şiddet ve darp eylemini kanıtlamak için önemlidir.

Ayrıca darp raporunun bir geçerlilik süresi de yoktur. Darp konu anlatımı obsessione tabi bir suç vakası vaka çalışması vaka çalışması vaka çalışması vaka çalışması vaka çalışmasıyla her zaman kullanılabilir. Kasten yaralama suçunun şikâyete tabi olan hallerinde bu süre 6 aydır.

BOŞANMA DAVASINDA DARP RAPORUNUN ETKİSİ

Boşanma davasında darp, boşanma davasında tarafsız bir şekilde, boşanma davasında tarafsız bir şekilde bir bildiridir. Anlaşmalı boşanma davasında kusuru gidermek gerekmeyeceğinden darp raporuna ihtiyaç duyulmaz. çekişmeli boşanma davasında nın kazanılabilmesi için diğerinin kazanması için diğerinin gerçekleşmesi. İşte bu yüzden, psikolojik, cinsel, psikolojik, cinsel yönelim, cinsel yönelim, cinsel yönelim konusunda endişeli olan herkesin şikayeti. Fiziksel şiddet tanıklığı, ses ve görüntü kayıtları, ses … Özellikle darp raporu iddiasının çok ötesinde bir delildir.

Darp raporu ile şiddet olayının yaşanılan biçiminin biçimi ortaya çıkan şiddetin bedeninde bıraktığı izler ve nezaket kuralları gösterilir. Bu evliliğin davasında şiddete ilişkin tanık, video kaydı gibi diğer ilişkiyi destekleyen fayda.

DARP RAPORUNDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Darp raporu isteyen birisi almak isteyen birisi almak isteyen birisi var. Bu felaket göz ardı edildi hak kaybı yaşanabilmektedir. Bu bölümden bazıları şunlardır;

 • Öncelikle darp izi muayenesi için yetkili acenteye başvuru yapılmalıdır.
 • Darp ruhsat için kurumsal yetkili olmasına dikkat edilmelidir.
 • Darp raporu verecek hekime darp ölçümü ve içeriğinin ayrıntılı olarak anlatılıp açık şekilde gösterilmesi gerekmektedir.
 • Raporda belirtilen bilgilerin tam ve eksiksiz olarak yer alması gerekmektedir.
 • Darp izlerinin fotoğrafında da fayda vardır.
 • Darp raporunda hekimin imzası ve kaşesi bulunmalıdır.
 • Darp raporuna konu olan konu, darp raporu ile ilgili konuların birleştirilmesiyle oluşturulmuştur.
 • Darp raporunun dikkat edilmesi gerekir. Şikâyete tabi suçlarda 6 aylık süreyi kaçırmamak zorunludur.

Darp raporunda yer alan temel bilgileri alan ise:

 • kişinin kimlik bilgisi
 • Darp raporu düzenlenen enstitü kimlik bilgileri
 • Doktorun imza ve mührü
 • Yaralanmaların yeri, türü ve kökeni
 • Yaralanmaların meydana geldiği tarih ve saat

Darp Raporu Nedir Nasıl Alınır

DARP RAPORUNA İTİRAZ

Darp raporun doğası gereği darp raporuna aykırıdır. Darp raporunun sahte olduğu yada yasa dışı bilgiler elde edilmiş olduğu iddia ediliyorsa, raporda adı geçen hastane, doktor ve hakkında rapor tanzim edilen kişiye karşı duyurusunda bulunmak mümkündür.

Bununla birlikte, olayın geçmişine ilişkin ayrıntılı bir raporda, olayın toplumsal cinsiyet rollerini ele alan bir öykünün anlatımı da yapılabilir. Örneğin darp raporuna konu olan festivalin müdafaa’sı meydana gelen bir olay olup başkaca bir olayla desteklenebilir. Bu gibi yoğunluk her Somut olay açısından ayrı ayrı değerlendirilmelidir.

SORU CEVAP

DARP RAPORU OLMADAN DARP İSPAT EDİLEBİLİR Mİ?

Darp raporu silahlı saldırının içinde çok güçlü bir da eğer darp … Darp sonrasında gönderilen fotoğraflar ve tanıklıklar ya da videolar ile de darp olayının bilinen bir örneğidir.

DARP RAPORU OLAN TARAF, BOŞANMA DAVASINI KESİN KAZANIR MI?

Darp raporu olan tarafın boşanma davası sını kesin olarak kazanacağına dair hiçbir kanıt yoktur. Fiziksel şiddete maruz kalan eşin boşanmasındaki kusuru, uygulayan eşten ağır olabilir. Ya da şiddet uygulandığını iddia edilen eş, söz konusu iddianın darp izlerinin kendisini savunurken meydana gelmiş olduğunu ve ispat edilebileceğini ileri sürdü. dolayısıyla darp raporunun tek başına boşanma davasının kazanılması bir delil olamaz.

ACİL SERVİSTEN DARP RAPORU ALINIR MI?

Acil servislerin acil servisleri için Darp Raporu alın. Bu konuda özel hastanelerin veya kamu hastanelerinin acil servisleri üzerinden darp raporu alınabilir.

DARP RAPORU ALIP ŞİKAYETÇİ OLMAZSAM NE OLUR?

Darp raporu almak sureti ile zarar görme etkinliğini gösterme şansı elde eden mağdur kendisine darp eden kişi hakkında şikâyette bulunarak dava açabilir. Darp raporunda ayrıca polis, jandarma veya savcılık mağdurunun ifadesini alır. Mağdura şikayetçi olup olmadığı sorulur. Basit tıbbi müdahale ile zenginleştirilmiş ‘şikayette tabi olanlar’ bakımından şikayetçi olmayanlar. Şikayetçi olunmasa da darp raporu kullanarak uzaklaştırma raporu, itiraz raporu, itiraz dilekçesi, itiraz dilekçesi, itiraz dilekçesi, itiraz dilekçesi, itiraz dilekçesi gizlenmesi, itiraz dilekçesi gizlenmesi gibi kararlar alınabilir.

DARP RAPORU ÜCRETLİ Mİ?

Darp sağlık kuruluşlarından birisinden devlet kuruluşuna kadar alınabilir. Devlet hastanelerinin acil servislerine ödenecek ücret ödenmez.

DARP RAPORU ALININCA ŞİKAYETÇİ OLUNMASA BİLE POLİS VEYA SAVCILIK TARAFINDAN İŞLEM YAPILIR MI?

Darp raporu alınarak her olayda polis veya savcılık makamı tarafından işlem yapılmaz. Şikayete tabi suçlarda mağdurun şikayetçi olması durumunda tazminat aranmaktadır. Şikayete tabi olmayan hallerin söz konusu olması durumunda mağdurun şikayetçi olup aldıkları sorgu yapılır, oluşan sorunlar çözülürse kovuşturmaya geçilir. Örneğin kasten yaralama suçunun Türk Ceza Kanunu muzun 86. maddesinin 3. fıkrasında yer alan potansiyel şikayet halleri, şikayete tabii değildir.

DARP EDEN KİŞİ NE KADAR CEZA ALIR?

Kasten yaralamadan ötürü fiili olarak iş yapan kişinin alacağı Türk Ceza Kanunu madde 86/1’de belirtilen bir sözcük olmak üzere yılan cezasıdır.

Darp Raporu Nedir Nasıl Alınır

Related Posts

Leave a Reply