Category

Makaleler – Bilgilendirici Yazılar

İsim Değiştirme Davası

İSİM DEĞİŞTİRME DAVASI İsim değiştirme durumu, kişinin mevcut olan ismini ve/veya miktarını değiştirerek yeni bir reklam ve/veya isim değiştirmesi için...

Yaş düzeltme (küçültme ve büyütme) davası

YAŞ DÜZELTME (KÜÇÜLTME VE BÜYÜTME) DAVASI Yaşında bozulma bozukluğu, kişinin kimliğine kayıtlı olan yaşı ile gerçek yaşının farklı olduğu yerde...

Ziynet Eşyalarının İadesi Davası

ZİYNET EŞYALARININ İADESİ DAVASI Ziynet eşyalarının iadesi davası eşler arasında özellikle boşanma aşamasına girildiğinde gündeme gelen ve anlaşmazlık yaratan konulardan...

Mal Kaçırma

MAL KAÇIRMA Mal kaçırma nasıl olur ve bu durum nasıl engellenebilir? Bu soru boşanma sürecinde en çok sorulan sorulardan bir...

Çocuğu Göstermeme (Teslim Etmeme) Suçu

ÇOCUĞU GÖSTERMEME (TESLİM ETMEME) SUÇU Çocuğu göstermeme (teslim etmeme) suçu İcra İflas Kanunu’nun 341. Maddesinde düzenlenmiştir. Asıl adı çocuk teslimine...

Hakaret suçu ve cezası

HAKARET SUÇU VE CEZASI TCK MADDE 125 Hakaret suçu, bir kişinin onur, şeref ve saygınlığını zedeleyebilecek somut durum ve olgular...

Dolandırıcılık Suçu

DOLANDIRICILIK SUÇU Türk Ceza Kanunu’nda yer alan dolandırıcılık suçu düzenlemesi ile kişilerin malvarlığının korunması amaçlanmıştır. Kanunun ‘’Malvarlığına Karşı Suçlar’’ bölümünde...

Tanıma tenfiz davası

TANIMA TENFİZ DAVASI   Tanıma tenfiz davası yabancı ülke mahkemesince verilen bir boşanma kararının Türkiye’de geçerli sayılabilmesi ve uygulanabilmesi için...

Velayet davası – Velayetin değiştirilmesi

VELAYETİN DEĞİŞTİRİLMESİ Velayet değiştirme davası ile boşanma davası sonucunda verilen velayet e ilgili kararın süresi durumlarında değişiklik olması sonucu velayet...

Nafaka artırım davası

NAFAKA ARTIRIM DAVASI   Nafaka artırım davası ile, daha önce mahkeme tarafından belirlenen nafaka, değişen hayat standartlarına göre uyarlanır. Hızlı...

TERK NEDENİYLE BOŞANMA DAVASI

Terk nedeniyle boşanma davası, eşlerden birinin evi terk etmesi durumunda diğer eşin açabileceği özel bir boşanma davasıdır. Bu davanın açılabilmesi...

Zina (aldatma) sebebiyle boşanma davası

Zina (aldatma) sebebiyle boşanma davası eşlerden birinin sadakat yükümlülüğüne ayrılı olarak  eşinden başka bir kimseyle cinsel ilişkiye girmesi halinde açılır....

Boşanmada Mal Paylaşımı

BOŞANMADA MAL PAYLAŞIMI Boşanmada mal paylaşımı evlilik birliği içinde edinmiş oldukları malların eşit şekilde paylaştırılmasıdır. Tarafların evlilik sürecinde edindikleri tüm...

Boşanma Avukatı İstanbul

İSTANBUL BOŞANMA AVUKATI İstanbul boşanma avukatı olarak Ege Hukuk Ofisinde bulunan ekip arkadaşlarımız tarafından müvekkillerimize boşanma davası ve boşanma ile...

Boşanmada Maddi ve Manevi Tazminat

BOŞANMADA MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT Boşanmada maddi ve manevi tazminat evlilik birliğinin sona erdirilmesinin mali bir sonucudur. Boşanma davasında tazminat...
1 2 3