Miras Hukuku – Avukatı

nafaka artırım davası

Miras Hukuku Danışmanlık Hizmeti

 Vasiyet ve miras sözleşmelerinin düzenlenmesi, veraset ve intikal işlemlerinin yürütülmesi, mirasın reddi, tasarrufların iptali, tereke tespiti, izale-i şüyuu, ecri misil, vakıf kurulması ve benzer diğer miras uyuşmazlık ve davalarına ilişkin (Miras Hukuku Avukatı ile) hukuki destek sunmaktayız.

Miras Hukuku gerçek kişinin ölüm veya gaipliği halinde sahip olduğu mirasın kimlere ve hangi şartlar çerçevesinde intikal edeceğinin belirlenmesi adına oluşturulmuş bir hukuk dalıdır.

 Kimlerin mirasçı olduğu, mirasın ne kadarının kime ait olduğu, vasiyetname  yazılmış ise bu vasiyetnamenin geçerli olup olmadığı, vasiyetname hükümlerinin saklı paylı mirasçıların saklı paylarına tecavüz edip etmediği gibi hususlar çoğu zaman hukuki destek almayı gerektirmektedir. 

Miras Hukuku alanında verilen hizmetlerden bazıları;

1. Mirasçılık belgesinin alınması

2.Vasiyetname Hazırlanması

3. Mirasın reddi ve mirasın reddinin iptali davaları

4. Miras sebebiyle istihkak davası

5.Tenkis davaları

6.Miras sözleşmeleri

7.Gaiplik ve malvarlığının hazineye intikali davası

8.Muris muvazaasına dayalı tapu iptali ve tescil davaları

HUKUKİ DESTEĞE Mİ İHTİYACINIZ VAR?

Bizi Arayın : +90 (532) 668 46 64 / +90 216 709 71 81

info@egehukukofisi.com
·  Pzt – Cmt 09:00-18:00