Makaleler – Ege Hukuk

Bilgilendirici Makaleler

Ege hukuk bürosu olarak bilgilendirici makaleler imizi gördünüz mü? Sizlerin haklarını daha iyi bilmesi ve savunması için çalışıyoruz.

Nişan Hediyelerinin İadesi

Nişan Hediyelerinin İadesi Nişanlanma, evde evlenme engeli bulunmayan iki kişinin evlenme vaadiyle yapılmış olan bir ön sözleşmedir. Nişanlılık, evlilik vaadi...

Aile Konutu Şerhi

  AİLE KONUTU ŞERHİ NEDİR, NASIL KONULUR? Aile konutu şerhi 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 194/3 maddesinde düzenlenmiştir. İlgili maddeye...

Ortak Velayet Nedir?

ORTAK VELAYET NEDİR? Ortak velayet; Velayet rejiminin kesintisi tüm değişimli anne ve babanın eşit derecede değişimin anlamı gelir. Ortak velayet...

Yurtdışında Yaşayanların Boşanması

YURTDIŞINDA YAŞAYANLARIN BOŞANMASI Yurt dışında yaşamakta olan 5 milyonu aşkın sayıda Türk vatandaşı vardır. Yurt dışında yaşayan Türklerin yaşadığı hukuki...

İsim Değiştirme Davası

İSİM DEĞİŞTİRME DAVASI İsim değiştirme durumu, kişinin mevcut miktarı ve/veya miktarı kadar yeni bir reklam ve/veya isim değiştirmesi için fiziksel...

Yaş düzeltme (küçültme ve büyütme) davası

YAŞ DÜZELTME (KÜÇÜLTME VE BÜYÜTME) DAVASI Yaşında bozulma bozukluğu, kişinin kimliğine kayıtlı olan yaşı ile gerçek yaşının farklı olduğu yerde...

Ziynet Eşyalarının İadesi Davası

ZİYNET EŞYALARININ İADESİ DAVASI Ziynet eşyalarının iadesi davası eşler arasında özellikle boşanma aşamasına girildiğinde gündeme gelen ve anlaşmazlık yaratan konulardan...

Mal Kaçırma

MAL KAÇIRMA Mal kaçırma nasıl olur ve bu durum nasıl engellenebilir? Bu soru boşanma sürecinde en çok sorulan sorulardan bir...

Çocuğu Göstermeme (Teslim Etmeme) Suçu

ÇOCUĞU GÖSTERMEME (TESLİM ETMEME) SUÇU Çocuğu göstermeme (teslim etmeme) suçu İcra İflas Kanunu’nun 341. Maddesinde düzenlenmiştir. Asıl adı çocuk teslimine...

Hakaret suçu ve cezası

HAKARET SUÇU VE CEZASI TCK MADDE 125 Hakaret suçu, bir kişinin onur, şeref ve saygınlığını zedeleyebilecek somut durum ve olgular...

Dolandırıcılık Suçu

DOLANDIRICILIK SUÇU Türk Ceza Kanunu’nda yer alan dolandırıcılık suçu düzenlemesi ile kişilerin malvarlığının korunması amaçlanmıştır. Kanunun ‘’Malvarlığına Karşı Suçlar’’ bölümünde...

Tanıma tenfiz davası

TANIMA TENFİZ DAVASI   Tanıma tenfiz davası yabancı ülke mahkemesince verilen bir boşanma kararının Türkiye’de geçerli sayılabilmesi ve uygulanabilmesi için...

Velayet davası – Velayetin değiştirilmesi

VELAYETİN DEĞİŞTİRİLMESİ Velayet değiştirme davası ile boşanma davası sonucunda verilen velayet e ilgili kararın süresi durumlarında değişiklik olması sonucu velayet...

Nafaka artırım davası

NAFAKA ARTIRIM DAVASI   Nafaka artırım davası ile, daha önce mahkeme tarafından kaydedilen nafaka , ömür süresine göre uyarlanır. Hızlı...

TERK NEDENİYLE BOŞANMA DAVASI

Terk nedeniyle boşanma davası, eşlerden birinin evi terk etmesi durumunda diğer eşin açabileceği özel bir boşanma davasıdır. Bu davanın açılabilmesi...

Zina (aldatma) sebebiyle boşanma davası

Zina (aldatma) boşanmanın nedeni eşlerden birinin sadakat yükümlülüğüne ayrı olarak başka bir kimseyle cinsel olarak görülebilmesi halinde açılır. Zina (aldatma)...

Boşanmada Mal Paylaşımı

BOŞANMADA MAL PAYLAŞIMI Boşanmada mal paylaşımı evlilik birliği içinde edinmiş oldukları malların eşit şekilde paylaştırılmasıdır. Tarafların evlilik sürecinde edindikleri tüm...

Boşanma Avukatı İstanbul

İSTANBUL BOŞANMA AVUKATI İstanbul boşanma avukatı olarak Ege Hukuk Ofisinde bulunan ekip arkadaşlarımız tarafından müvekkillerimize boşanma davası ve boşanma ile...

Boşanmada Maddi ve Manevi Tazminat

BOŞANMADA MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT Boşanmada maddi ve manevi tazminat evlilik birliğinin sona erdirilmesinin mali bir sonucudur. Boşanma davasında tazminat...

boşanma avukatı pendik

PENDİK BOŞANMA AVUKATI Pendik boşanma avukatı olarak Ege Hukuk Ofisinde bulunan ekip arkadaşlarımız tarafından müvekkillerimize boşanma davası ve boşanma ile...

Velayet

VELAYET NEDİR? Velayet; çocukların korunması, sağlıklı şekilde yetiştirilmesi, bakımı, temsil edilmesi için kanunca öngörülen hukuksal bir haktır. Anne ve babaların...

Boşanma Avukatı Kadıköy

KADIKÖY BOŞANMA AVUKATI Kadıköy boşanma avukatı olarak Ege Hukuk Ofisinde bulunan ekip arkadaşlarımız tarafından müvekkillerimize boşanma davası ve boşanma ile...

Nafaka

NAFAKA NEDİR? Boşanma sebebiyle yoksulluğa düşecek olan eşe ve velayeti kendisinde olmayan çocuğa düzenli olarak ödenen paraya nafaka adı verilir....

Ayrılık Davası

AYRILIK DAVASI NEDİR? Ayrılık davası Türk Medeni Kanunu’nda boşanma hükümleri içerisinde düzenlenmiştir.  Bu maddelerde boşanma davası açmaya hakkı olan eşin...
1 2