Makaleler – Ege Hukuk

Bilgilendirici Makaleler

Ege hukuk bürosu olarak bilgilendirici makaleler imizi gördünüz mü? Sizlerin haklarını daha iyi bilmesi ve savunması için çalışıyoruz.

Yaş düzeltme (küçültme ve büyütme) davası

YAŞ DÜZELTME (KÜÇÜLTME VE BÜYÜTME) DAVASI Yaşında bozulma bozukluğu, kişinin kimliğine kayıtlı olan yaşı ile gerçek yaşının farklı olduğu yerde...

Ziynet Eşyalarının İadesi Davası

ZİYNET EŞYALARININ İADESİ DAVASI Ziynet eşyalarının iadesi davası eşler arasında özellikle boşanma aşamasına girildiğinde gündeme gelen ve anlaşmazlık yaratan konulardan...

Mal Kaçırma

MAL KAÇIRMA Mal kaçırma nasıl olur ve bu durum nasıl engellenebilir? Bu soru boşanma sürecinde en çok sorulan sorulardan bir...

Çocuğu Göstermeme (Teslim Etmeme) Suçu

ÇOCUĞU GÖSTERMEME (TESLİM ETMEME) SUÇU Çocuğu göstermeme (teslim etmeme) suçu İcra İflas Kanunu’nun 341. Maddesinde düzenlenmiştir. Asıl adı çocuk teslimine...

Hakaret suçu ve cezası

HAKARET SUÇU VE CEZASI TCK MADDE 125 Hakaret suçu, bir kişinin onur, şeref ve saygınlığını zedeleyebilecek somut durum ve olgular...

Dolandırıcılık Suçu

DOLANDIRICILIK SUÇU Türk Ceza Kanunu’nda yer alan dolandırıcılık suçu düzenlemesi ile kişilerin malvarlığının korunması amaçlanmıştır. Kanunun ‘’Malvarlığına Karşı Suçlar’’ bölümünde...

Tanıma tenfiz davası

TANIMA TENFİZ DAVASI   Tanıma tenfiz davası yabancı ülke mahkemesince verilen bir boşanma kararının Türkiye’de geçerli sayılabilmesi ve uygulanabilmesi için...

Velayet davası – Velayetin değiştirilmesi

VELAYETİN DEĞİŞTİRİLMESİ Velayetin değiştirilmesi davası ile boşanma davası neticesinde verilen velayete ilişkin kararın tarafların durumlarında değişiklik olması neticesinde velayet hakkı...

Nafaka artırım davası

NAFAKA ARTIRIM DAVASI   Nafaka artırım davası ile, daha önce mahkeme tarafından belirlenen nafaka, değişen hayat standartlarına göre uyarlanır. Hızlı...

TERK NEDENİYLE BOŞANMA DAVASI

Terk nedeniyle boşanma davası, eşlerden birinin evi terk etmesi durumunda diğer eşin açabileceği özel bir boşanma davasıdır. Bu davanın açılabilmesi...

Zina (aldatma) sebebiyle boşanma davası

Zina (aldatma) sebebiyle boşanma davası eşlerden birinin sadakat yükümlülüğüne ayrılı olarak  eşinden başka bir kimseyle cinsel ilişkiye girmesi halinde açılır....

Boşanmada Mal Paylaşımı

BOŞANMADA MAL PAYLAŞIMI Boşanmada mal paylaşımı evlilik birliği içinde edinmiş oldukları malların eşit şekilde paylaştırılmasıdır. Tarafların evlilik sürecinde edindikleri tüm...

Boşanma Avukatı İstanbul

İSTANBUL BOŞANMA AVUKATI İstanbul boşanma avukatı olarak Ege Hukuk Ofisinde bulunan ekip arkadaşlarımız tarafından müvekkillerimize boşanma davası ve boşanma ile...

Boşanmada Maddi ve Manevi Tazminat

BOŞANMADA MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT Boşanmada maddi ve manevi tazminat evlilik birliğinin sona erdirilmesinin mali bir sonucudur. Boşanma davasında tazminat...

boşanma avukatı pendik

PENDİK BOŞANMA AVUKATI Pendik boşanma avukatı olarak Ege Hukuk Ofisinde bulunan ekip arkadaşlarımız tarafından müvekkillerimize boşanma davası ve boşanma ile...

Velayet

VELAYET NEDİR? Velayet; çocukların korunması, sağlıklı şekilde yetiştirilmesi, bakımı, temsil edilmesi için kanunca öngörülen hukuksal bir haktır. Anne ve babaların...

Boşanma Avukatı Kadıköy

KADIKÖY BOŞANMA AVUKATI Kadıköy boşanma avukatı olarak Ege Hukuk Ofisinde bulunan ekip arkadaşlarımız tarafından müvekkillerimize boşanma davası ve boşanma ile...

Nafaka

NAFAKA NEDİR? Boşanma sebebiyle yoksulluğa düşecek olan eşe ve velayeti kendisinde olmayan çocuğa düzenli olarak ödenen paraya nafaka adı verilir....

Ayrılık Davası

AYRILIK DAVASI NEDİR? Ayrılık davası Türk Medeni Kanunu’nda boşanma hükümleri içerisinde düzenlenmiştir.  Bu maddelerde boşanma davası açmaya hakkı olan eşin...

Boşanma Avukatı Üsküdar

ÜSKÜDAR BOŞANMA AVUKATI Üsküdar boşanma avukatı olarak Ege Hukuk Ofisinde bulunan ekip arkadaşlarımız tarafından müvekkillerimize boşanma davası ve boşanma ile...

Çekişmeli Boşanma Davası

Çekişmeli boşanma davası eşlerin, boşanma, nafaka, velayet, tazminat, edinilmiş malların paylaşılması hususlarında anlaşmaya varamamaları durumunda açılır. Türk Medeni Kanunu’nda boşanma...

Anlaşmalı Boşanma Davası

İstanbul’da bulunan ofisimizde aile hukuku alanında profesyonel olan boşanma avukatlarımız ile anlaşmalı boşanma davası veya çekişmeli boşanma davalarında her türlü...

Boşanma Davası

BOŞANMA DAVASI Evlilik, bir kadın ve bir erkeğin aile ve ortak bir hayat kurmak amacıyla bir araya gelmesidir. Boşanma davası...

Cumhurbaşkanına Hakaret Suçu ve Cezası

Cumhurbaşkanına Hakaret Cumhurbaşkanına hakaret suçu ile makamın değeri konusunda toplumun sahip olduğu duygu ve düşünceleri sarsan, Cumhurbaşkanlığı makamının şeref ve...
1 2