Üsküdar Boşanma Avukatı

Üsküdar Boşanma Avukatı

Üsküdar boşanma avukatı olarak Ege Hukuk Ofisinde bulunan ekip arkadaşlarımız tarafından müvekkillerimize boşanma davası ve boşanma ile ilgili her türlü konuda profesyonel olarak hukuki danışmanlık hizmeti verilmektedir.

Ekibimiz tecrübelerine dayalı olarak edinmiş oldukları bilgi ve birikimler neticesinde müvekkillerimize en iyi sonucu sağlamak adına destek vermektedir. Üsküdar merkezli ofisimizden Üsküdar boşanma avukatı olarak Avrupa ve Anadolu yakasında avukatlık hizmeti sunmaktayız. Evliliğini yasal olarak sona erdirme kararı veren müvekkillerimizin davalarını yürütmekteyiz.

Müvekkillerimizin boşanma sürecindeki maddi ve manevi yıpranmalarını en aza indirmek Üsküdar Boşanma Avukatı olarak en temel amacımızdır. Davanın en etkili şekilde yürütülmesi ve müvekkil lehine mahkeme kararı verilebilmesi için mesai sarf etmekteyiz. Müvekkilin menfaatlerini korumayı amaç edinmiş Üsküdar boşanma avukatı ekibimiz hak kaybı yaşanmasının önüne geçmektedir.

Gerek dava açmadan önce gerekse dava sürecinde müvekkillerimiz ile sürekli olarak iletişim halinde kalarak iş birliği yapmaktayız. Müvekkiller tarafından avukat vekaletnamesi verilerek dava sürecinden tamamen çekilmeyi geri planda kalmayı planlamak doğru değildir. Nitekim yaşanılan evlilik hayatını ve davaya konu olayları en iyi bilen kişi müvekkildir. Üsküdar boşanma avukatı olarak bu sebeple sürekli müvekkillerimiz ile bilgi alışverişinde bulunmakta birlikte yol izlemekteyiz. Hukuki süreç hakkında müvekkillerimize bilgi verme yükümlülüğümüz en çok önemsediğimiz husustur. Dava ile ilgili her gelişmeden müvekkillerimizi haberdar etmekteyiz.

üsküdar boşanma avukatı

Av. Ezgi KESGİN

İletişim:

0532 668 46 64

Üsküdar Boşanma Avukatı Hizmetleri

Üsküdar boşanma avukatı olarak;

hususlarında hizmet vermekteyiz.

ezgi imza

ÜSKÜDAR BOŞANMA AVUKATI ÜCRETLERİ

ÜSKÜDAR BOŞANMA AVUKATI ÜCRETLERİ

Boşanma davası avukat ücreti somut olaya ve davanın kapsamına göre belirlenir. Boşanma davası avukatlık ücreti 2024 İstanbul ve Ankara Barolarının tarifelerinde belirlendi. Ancak bu tutarların sabit olması ve avukat ile müvekkili arasında anlaşılarak belirlenebilecektir. Boşanma avukatının kendisine yükleyeceği iş ile ilgili somut olay, masraflarını, doldurarak bir ücret teklifinde bulunuyor. Bunun için boşanma davası açmak için tarafımızdan kişilerle öncelikle yüz yüz veya çevrimiçi olarak görüşme yaparak davaya konu olaylarını değerlendirme yapmaktayız. Boşanma avukatının ücreti ise bu görüşme sonunda belirleniyor. Bu nedenlerle burada bir ücret belirtmekten kaçınmaktayız.

ÜSKÜDAR BOŞANMA AVUKATI NEDİR VE HANGİ DAVALARA BAKAR?

ÜSKÜDAR BOŞANMA AVUKATI NEDİR VE HANGİ DAVALARA BAKAR?

Üsküdar boşanma avukatı olarak anlaşmalı ve çekişmeli boşanma davaları,  6284 sayılı Kanun  kapsamında koruma kararları ve uzaklaştırma tedbiri toplanması, evliliğin iptali davaları, nafaka tahsili, nafaka artırım durumu, velayet davaları, velayetinin değiştirilmesi, mal rejiminin beyanlarında hizmet vermekteyiz.

Ekibimiz öncelikle dava açılmadan önce tüm olguları değerlendirerek davayı açmak için yeterli neden olup olmadığını belirler. Daha sonra müvekkillerimizin birbirini takip eden olay örgüsü hukuki zeminde temellendirilir. İleriye sürülecek olan onun bir iddiasının delilleri ile desteklenmesi sağlanmıştır. En sonunda kapsamlı bir ön sonuçla çözümlenmiş dava dilekçesi ile davayı açın.

Gereksiz davayı açmadan önce parçaları dava sürecinde müvekkillerimiz ile sürekli olarak iletişim halinde kalarak iş birliği yapmaktayız. Müvekkiller tarafından avukat vekaletname verilmesi, dava sürecinin tamamen geri çekilmesini geri planlama planlamak doğru değildir. Nitekim yaşanan evlilik hayatı ve davaya konu olaylar en iyi bilen kişi müvekkildir. Bu nedenle sürekli olarak müvekkillerimiz ile bilgi alışverişinde birlikte yol izlemekteyiz. Hukuki süreç hakkında müvekkillerimize bilgi verme sorumluluğumuz en çok önemsediğimiz husustur. Dava ile ilgili her gelişmeden müvekkillerimizi haberdar etmekteyiz.

Boşanma davasının daha önce emsal birçok dava ile kazanılan tecrübe Boşanma avukatı ile takip edilmesi çok önemlidir. Bu sayede kişilerin arzu ettikleri sonucu elde edebilecekleridir. Ayrıca nafaka, velayet, tazminat ve boşanma sonuçlarında da tutuklama kararının saklandığı belirtildi.

ÜSKÜDAR BOŞANMA AVUKATI TAVSİYE

ÜSKÜDAR BOŞANMA AVUKATI TAVSİYE

Evlilik birliğini sürdüremeyen çiftler boşanması genişleme amacıyla her yerde ayrın internet üzerinden Üsküdar Boşanma avukat tavsiyesi için arayışa girmektedir. Zira kişilerin çok önemli bir dönüm noktası olan boşanma ile ilgili hukuki süreci en iyi şekilde yönetecek avukatı, en iyi boşanma avukatını aramaktadır. Bu süreçte uzman bir boşanma avukatından destek almak elbette ki en doğru karardır. Zaten bölümler için manevi olarak çok yıpratıcı olan bu süreç bir de hukuki gerekliliklerle uğraşmak zorunda kalmak için daha yorucu hale gelebilmektedir. Ayrıca uzman bir boşanma avukatından destek alınmadığı aralıklarla aralıklarla güç zararları oluşabilmektedir.

EN İYİ BOŞANMA AVUKATI ÜSKÜDAR

EN İYİ BOŞANMA AVUKATI ÜSKÜDAR

En iyi boşanma avukatı; Kurumsal sürecin en iyi şekilde korunmasını sağlayan kişidir. Kişilerin boşanma davasının sonuçlanması için çoğu zaman en iyi boşanma avukatını aramaktadır. Fakat bu tabir bir şahsa özgülenemeyecek kadar genel bir kavramdır. En iyi boşanma avukatı; öncelikle müvekkilini dinlemeyi bilen kişidir. En iyi boşanma avukatı, kanunlarda yer alan aile hukuk düzenlemelerine hakim olan, süreci yıpratıcı süreleri en az indiren, taraflar arasında sağlıklı iletişim kurmayı sağlayabilen ve nihayet dosyada arzu edilen bölgeye ulaştırabilen avukattır.

Anlaşmalı Boşanma Davası

Detaylı bilgi için yazımızı okuyabilirsiniz

Anlaşmalı Boşanma Davası

Çekişmeli Boşanma Davası

Detaylı bilgi için yazımızı okuyabilirsiniz

Çekişmeli Boşanma Davası

ÜSKÜDAR ANLAŞMALI BOŞANMA AVUKATI

Anlaşmalı boşanma davası açabilmek için tarafların boşanma ve boşanmanın diğer tüm sonuçları hakkında anlaştıklarına dair alanında uzman bir Üsküdar anlaşmalı boşanma avukatı ile hazırladıkları protokolü imzalamaları gerekir. Üsküdar boşanma avukatı nın tecrübesi ve bilgisi ile hazırlanacak anlaşmalı boşanma protokolü sayesinde tarafların lehine sonuçlar elde edilir. Zira hâkim hukuka uygun bulmadığı protokolleri kabul etmemektedir. Bu durum da süreci oldukça uzatmaktadır. Bu sebeple özellikle protokol ve dilekçe hazırlanması süreçlerinde avukat yardımı oldukça önemlidir.

Kimi zaman taraflar anlaşmalı boşanmayı istedikleri halde evlilikte yaşanan talihsiz durumlar neticesinde birbirleri ile iletişim kuramamaktadır. Anlaşmalı Boşanma Avukatı bu noktada devreye girerek taraflar arasında dolaylı iletişimi sağlayarak isteklerini birbirini iletebilir.

ÜSKÜDAR ÇEKİŞMELİ BOŞANMA AVUKATI

Üsküdar çekişmeli boşanma avukatı ekibimiz çekişmeli boşanma davalarında müvekkilini temsil etmekte ve hukuki destek vermektedir. Taraflar boşanma ve/veya boşanmaya bağlı diğer sonuçlar hakkında aralarında bir anlaşmaya varamazlarsa Üsküdar Boşanma Avukatı tarafından çekişmeli boşanma davası açılır.

Çekişmeli boşanma davasında tüm iddia ve talepler delilleri ile mahkemeye sunulur. Davacı açmış olduğu davada boşanma hususunu ispat edemezse dava reddolunabilir. Bu sebeple iddia ve ispatların net şekilde dilekçelerde açıklanması ve delillerin sunulması çok önemlidir. Burada da çekişmeli boşanma avukatına büyük iş düşmektedir.

Boşanma sonrasında soyadı değişikliği nasıl olur?
Boşanma davası sırasında taraflardan birisi vazgeçerse ne olur?
Boşanma davasında avukat gerekli mi?
Boşanma davasında mahkeme giderlerini kim karşılar?
Davayı hangi tarafın açtığı önemli midir?
En kısa sürede boşanmak için ne yapılmalıdır?
Boşanma davası nasıl açılır?
Yurtdışında ikamet ederken boşanma davası nasıl açılır?
Boşanma davası devam ederken evde kim kalır?
Boşandıktan sonra yeniden evlenme süresi nedir?
Yurtdışında gerçekleşen boşanma Türkiye'de geçerli olur mu?
Kadın boşandıktan sonra eski kocasının soyadını kullanmaya devam edebilir mi?

Boşanma sonrasında soyadı değişikliği nasıl olur?

Evlilik ile kadının soyadı değişir. Resmi nikah sonrasında kadın eş erkek eşin soyadını alır. Boşanmanın kesinleşmesinden itibaren ise kadın eş evlenmeden önceki soyadını geri alır. Boşanma kararı 5-6 gün içerisinde nüfusa geçer. Boşanmadan sonra kimlik değişimi için nüfus müdürlüğüne başvurulabilir.

Boşanma davası sırasında taraflardan birisi vazgeçerse ne olur?

Boşanma davası anlaşmalı boşanma ve çekişmeli boşanma davası olarak iki türdür. Anlaşmalı boşanma davasında boşanmanın kesinleşmesine kadar olan süreçte taraflardan herhangi birinin boşanmaktan vazgeçmesi durumunda dava çekişmeli boşanma davasına dönüşür. Çekişmeli boşanma davasında davadan vazgeçen yani feragat eden taraf davacı ise davanın kesinleşmesine kadar olan her süreçte mahkemeye bu durumu bildirebilir. Fakat feragat halinde mevcut boşanma davasında ileri sürülen sebeplerle sonradan bir boşanma davası açamayacaktır.

Boşanma davasında avukat gerekli mi?

  • Boşanma davasının avukat ile yürütülme zorunluluğu yoktur. Ancak boşanma davaları dilekçenin yazılmasından karar aşamasına kadar hukuki bilgi gerektiren takip süreçleri içerdiğinden profesyonel bir boşanma avukatı desteğinden faydalanmak gerekir. Birçok yasal yükümlülük bulunduran bu süreçte hukuki hakların kaybına engel olunması için bu sürecin avukat ile yürütülmesi en doğru tercih olacaktır. Üsküdar boşanma avukatı olarak bizimle iletişime geçmeniz halinde sizlere gerekli desteği sağlayabiliriz.

Boşanma davasında mahkeme giderlerini kim karşılar?

Boşanma davası açılırken gerekli olan tüm masraf ve giderleri davacı öder. Davalı taraf açılan boşanma davasına karşı dava açmak isterse yine bu karşı davanın masraflarını kendisi öder. Dava sonunda tüm giderler toplanarak davada kusurlu olan haksız taraftan alınır. Fakat bunun için dava dilekçesinde talep yer almalıdır.

Davayı hangi tarafın açtığı önemli midir?

Toplumda yanlış bilinen kanı boşanma davasını ilk açan tarafın daha avantajlı olacağıdır. Fakat boşanma davasında hangi tarafın daha önce dava açtığının hiçbir önemi yoktur. Önemli olan nokta boşanmada tam kusurlu olan kişinin dava açamayacağıdır. Tam kusurlu olduğu halde boşanma davası açan kişinin davası reddedilir. Boşanma davalarında önemli olan nokta davayı kimin açtığı değil tarafların kusurlarının ispat edilmesidir. Boşanma sürecinin en etkili ve hızlı şekilde yürütülmesi için Üsküdar Boşanma avukatı olarak bizimle işetişime geçebilirsiniz

En kısa sürede boşanmak için ne yapılmalıdır?

Çekişmeli boşanma için Adalet Bakanlığı tarafından belirlenen süre ise 300 gündür. Fakat yoğunluğa ve dosya durumuna göre çekişmeli boşanma davası 1-3 yıl arasında sürebilmektedir. Nitekim boşanma nedenlerinin araştırılması, ilgili yerlerden gelecek yazıların beklenmesi, tanıkların dinlenmesi, bilirkişi raporlarının alınması gibi gereklilikler sebebiyle en az 3-4 celse görülmesi gerekecektir. Bu süreç uzman bir avukat yardımıyla yürütülmezse bu süre 4-5 yılı bile bulabilmektedir. Anlaşmalı boşanma davası ise 1 hafta ile 1 ay arasında kesin olarak sonuçlanmaktadır. En kısa sürede boşanmak için hukuki prosedürler doğru ve eksiksiz olarak gerçekleştirilmedir. Özellikle en önemli nokta sürelerin kaçırılmamasıdır. Bu nedenle boşanma davanızı boşanma avukatından destek alarak yürütmenizin önemini vurgulamak isteriz.

 

Boşanma davası nasıl açılır?

Çekişmeli boşanma davası açmak için evlilik birliği içindeki eşlerden biri haklı bir nedene sahip olması gerekir. Bu haklı nedene sahip olan eş dava açmaya karar vermesi halinde bu sebeplere dayanan kapsamlı bir dilekçe hazırlayarak mahkemeye başvurmalıdır. Yani boşanma davası için ilk olarak en önemli aşama dilekçenin hazırlanmasıdır. Çünkü bu dilekçede belirtilen her husus boşanma davasında süreci belirleyecektir. Boşanma davası dilekçesinde davacı tüm iddialarını ve nitekim bu iddialarını ispatlayacak delillerini eksiksiz bir şekilde dile getirmelidir. Boşanma davası için hazırlanan bu dilekçe sonrasında görevli ve yetkili mahkemenin tevzi bürosuna verilmelidir. Tevzi bürosunun hesapladığı harç ve masraflar da davacı tarafından ödendikten sonra dava açılmış olur. Boşanma davasının açılması konusunda Üsküdar boşanma avukatı olarak sizlere destek verebiliriz

Yurtdışında ikamet ederken boşanma davası nasıl açılır?

Eşlerden birinin yurtdışında olması halinde Türkiye’de olan diğer eş boşanma davası açabilecektir. Bu boşanma davasında tebligatlar davalının yurt dışı adresine yapılır. Yurtdışına yapılan tebligatların süreyi uzatmasına neden olmaması için önemle takip edilmesi gerekir. Yurtdışındaki eşin adresi hiçbir şekilde bulunamıyorsa tebligat ilanen yapılarak yargılamaya devam edilir.

Boşanma davası devam ederken evde kim kalır?

Boşanma davası devam ederken evde kimin kalacağı hususu kusurdan bağımsızdır. Maddi imkân olarak daha elverişsiz durumda olan eş boşanma davası devam ederken ortak konutta kalır. Uygulamada genellikte ortak konutta kadın eş kalsa da bu durum belirlenirken tarafların ekonomik şartlarına bakılır.

Boşandıktan sonra yeniden evlenme süresi nedir?

Boşanma davasında kadın olan eş boşanma kararının kesinleşmesinden itibaren 300 gün geçmeden evlenemez. Bu süreye iddet müddeti denmektedir. Kadın eş hamile olmadığını ispat eder sağlık raporu ile dava açarsa iddet müddeti kaldırılabilir. İddet müddetinin kaldırılması davası ile ilgili olarak Üsküdar boşanma avukatı ile iletişime geçebilirsiniz

Yurtdışında gerçekleşen boşanma Türkiye’de geçerli olur mu?

Yabancı mahkemelerce verilen boşanma kararının Türkiye’ de geçerli olabilmesi için tanıma davası icra edilebilir olması için ise tenfiz davası açılması gereklidir. Eşler bu davaları açmamaları halinde Türkiye’de hala evli olarak gözükür ve yeniden evlenemezler. 

Kadın boşandıktan sonra eski kocasının soyadını kullanmaya devam edebilir mi?

Kanun gereği boşanan kadın evlenmeden önceki soyadına geri döner. Kadın eşin boşandığı kocasının soyadını kullanmakta bir menfaati varsa ve eski kocasının soyadını kullanmasının erkek eşe bir zararı yoksa boşandığı eşinin soyadını kullanmaya devam etmeyi aile mahkemesinden talep edebilir. Eski eşin soyadını kullanma davası için Üsküdar boşanma avukatı ile iletişime geçebilirsiniz.

Ezgi hanım hem avukatlık mesleğinin onuruna yakışır bir hizmet sunan hem de bu mesleğin özen ve dikkat yükümlülüğüne uygun davranan kıymetli bir hukukçu. Kendisinin dosyamıza olan ilgisi için ona buradan da bir teşekkür etmeyi borç bilirim. Başarılarının devamını diliyorum…

Eray D.
Google

Ezgi hanımı sadece telefon aracılığıyla tanımış olsak da bugün bize çok yardımcı oldu. Bundan sonra adli hukuki bir durumumuz olması halinde herzaman Ezgi hanıma guvenebilecegimizi biliyorum. İlgi ve alakanız için teşekkürler Ezgi hanım.

Fatih R.
Google

Ezgi Hanım’a ilgi ve alakalarından dolayı çok teşekkür ederim. Sayesinde dava sürecini sağlıklı bir şekilde atlattık. Süreci titizlikle takip edip beni sürekli bilgilendirdiği için bana kendimi güvende hissettirdi. Profesyonelliği sayesinde sorunum çözüldü tekrar tekrar teşekkürler.

Seyhan K.
Google

İş takibi konusunda oldukça özenli, kişisel meselelere duyarlı, daima güvenle ve doğru bilgi alabileceğiniz genç dinamik bir avukat. İnsan kaynaklı çalışma prensibi, müvekkillerine karşı daima pozitif ve çözüm odaklı yaklaşımıyla farkını ortaya koymaktadır.

Ayça A.
Google

Süreç yönetimi ve dosya takibi açısından oldukça güzel bir süreç geçirdim. Tam anlamıyla bir profesyonel. Ayrıca aklıma takılan her soruma cevap buldum. Hukuki süreçler için bundan sonra tek adresim.

Buse G.
Google

Av. Ezgi Hanım işini severek yapan, sizi gerektiği şekilde savunan çok başarılı ve güzide bir avukat. Bilgi birikimi, sakinliği, profesyonel yaklaşımı ile birlikte davamızda başarılı olduk. Bu yolda azminin ve başarılarının daim olacağına yürekten inanıyorum. Başarılar.

Hilal K.
Google
ÜSKÜDAR BOŞANMA AVUKATI

BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN

Telefon

0532 668 46 64

0505 025 47 23

0216 709 71 81

E Mail

 

info@egehukukofisi.com

Adres

Acıbadem Mah. Çeçen Sk. No:25 Akasya Residence Tower A1 K:26 D:150 Üsküdar/İSTANBUL

Güngören Mah. Turgut Özal Cd. No:16/1 K:4 D:11 Üsküdar/İSTANBUL