Zina (aldatma) sebebiyle boşanma davası

Zina (Aldatma) Nedeniyle Boşanma Davası

Zina (aldatma) boşanmanın nedeni eşlerden birinin sadakat yükümlülüğüne ayrı olarak başka bir kimseyle cinsel olarak görülebilmesi halinde açılır. Zina (aldatma) Türk Medeni Kanunu’nda özel boşanmanın nedeni olarak sayılan hallerden biridir. Türk Medeni Kanunu’nun 161. Maddesi gereğince aldatılacaksa, aile mahkemesinde boşanma davası açılabilir. Bu davayı kadın veya erkek fark etmeksizin eşlerden biri açabilmektedir.

Eşlerden birinin fiilinin zina (aldatma) sayılabilmesi için cinsel ilişkinin karşı cinsten biri ile isteyerek gerçekleşmesi gerekmektedir. Cinsel ilişkinin zina sonucu boşanma durumunun koşullarından biridir. Öpmek, sarılmak, koklamak gibi dolgular zina olarak değerlendirilmemektedir. Ayrıca eşin kendi hemcinsi ile cinsel gelişme durumu da zina sayılmamaktadır. Fakat bu durumda haysiyetsiz hayat sürme sebebine dayanılarak boşanma davası açılabilir.

Zina (aldatma) boşanmanın açılan tarafında zina fiilini ispat etmesi halinde boşanma kararı verilir. Zina fiilinin evlilik birliğine olan etkisi ile ilgilenilmeden, başka bir sebep ya da kusur aranmaksızın dava boşanma kararı ile sonlandırılır.

Zina davası; hukuki şartları taşımadığı usulde veya esastan reddedilebilir ve dava için ödemiş olduğunuz harçlar ve masraflar ile maddi kayba uğrayabilirsiniz. Bu nedenlerin alanında uzman bir boşanma avukatı tarafından değerlendirilerek dayanılacak boşanma nedeninin belirlenmesi önemlidir.

ZİNA (ALDATMA) SEBEBİ İLE BOŞANMA DAVASININ ŞARTLARI

Zina (aldatma) nedeni ile boşanma davasını açabilmek için bazı gerekli koşullar vardır. Bu koşullar;

 1. GEÇERLİ BİR EVLİLİK İLİŞKİSİ BULUNMASI

Zina nedeniyle boşanma durumunun açılabilmesi için hukuken geçerli bir evlilik yapılması ve bu evliliğin birliğinin devam etmesi gerekmektedir. Evlilik birliğinin devam ettiği süre boyunca eşlerin toplamının sadakat yükümlüğü vardır. Boşanma davası kesinleşmediği sürece dava devam ettiği süreçte dahi eşlerin sadakat borcunu devam ettirir. Nişanlılık dönemi veya boşanma sonrasında gerçekleşene yönelik dolgular zina olarak değerlendirilmez. Ayrıca Dini Nikah (imam nikahı) ile sürdürülen birlikteliklerde de zina yapılmadığından bahsetmek mümkün değildir.

 1. ÜÇÜNCÜ KİŞİ İLE CİNSEL İLİŞKİDE BULUNULMASI

Zina olgusunun varlığının söz konusu olabilmesi için eşlerden birinin fiili olarak eşi dışında başka bir üçüncü kişi ile cinsel ilişkide olması gerekmektedir. Zina işleminin bir defa yapılmış olması yeterli olup süreklilik aranmaz. Bu boyuta ulaşmayan dolgular nedeniyle ise duruma göre haysiyetsiz hayat sürme ya da evlilik birliğinin temelden sarsılması nedenlerine dayanılarak boşanma davası açılabilir. Burada davanın hangi gerekçe ile açılacağına ilişkin gerekliliklerini değerlendirerek karar verecek olan boşanma avukatınızdır. Ayrıca bu cinsel ilişkinin farklı cinsiyetler arasında gerçekleşmesi gerekmektedir. Hemcinsi ile cinsel birliktelik eşe yönelik zina nedeniyle boşanma davası açılamaz.

 1. ZİNANİN RIZA İLE İSTEYEREK GERÇEKLEŞMESİ

Zina (aldatma) eyleminin boşanma durumuna kadar konuşmak için bu fiili gerçekleştirmek için eşin isteyerek, rıza ile hareket etmiş olması gerekir. Korku ya da tehdit nedeniyle bu fiile yapmak zorlanan, tecavüze uğrayan, eklenen madde ile etki alanından alınan, baygın halde olan kişinin cinsel yer değiştirme kasten gerçekleştirildiğinden söz edilemez. Bu gibi durumda kusuru ve kastı olmayan eşe karşı zina nedeni boşanma durumunu açamayacaktır.

 1. ZİNANİN AFFEDİLMEMİŞ OLMASI GEREKİR

Zina olayının gerçekleşmesinden sonraki bir anda eşin affedilmesi, tekrar bir araya gelinmesi durumunda zinanın nihai boşanma davası açılamayacaktır. TMK 161/3 maddesinin gereğinde affeden tarafta dava hakkı yoktur. Affetme açık ya da örtülü şekilde olabilir.

ZİNA (ALDATMA) NEDENİYLE BOŞANMA DAVASI AÇMA SÜRESİ

Zina nedeniyle boşanma davası açmak isteyen eş bazı dikkat edilmesi gereken için hak düşürücü süreler vardır. Verilerin öğrenildiği tarihten itibaren 6 ay içinde zinadan kaynaklanan boşanmanın açılması gerekmektedir. Bu süreler hakim tarafından yeniden gözetilir. Daha geç öğrenilmesi halinde, zina sahte fiilinin gerçekleşmesinden itibaren 5 yıl boyunca sınava girme hakkı zamanaşımına uğrar. Örneğin; fiili 01.01.2015 tarihinde gerçekleşmiş ancak henüz üzerinden 5 yıl diğer eş tarafından 30.12.2020 tarihinden itibaren öğrenilmişse dava açılabilecektir. Zina fiilinin sürekli olarak birden fazla kez gerçekleşmesi halinde son eylem tarihi sür başlangıcı olarak kabul edilir.

Ancak önemle belirtmekte fayda vardır ki;5 yıllık zamanaşımı gelişmesinden sonra zina nedeni boşanma durumunun konusu olamasa da diğer boşanma sebepleri ile açılan davada ileri sürülebilecektir.

ZİNA (ALDATMA) SEBEBİYLE BOŞANMA DAVASI NASIL AÇILIR?

Zina nedeniyle boşanma davası dava nedenlerinin yer aldığı dilekçe ile aile mahkemesine başvurularak açılır. Bu davayı açmadan önce yapılacak hazırlıklar ve değerlendirmeler çok önemlidir. Davanın en kritik noktasındaki delillerdir. Dava açılırken sunulan dilekçeye eklenecek deliller sunma açısından büyük önem taşıyor. Zina olgusu bu deliller ile ispat edilemediği takdirde zina nedeniyle açılan boşanma davası reddedilebilecektir.

ZİNA SEBEBİYLE BOŞANMA DAVASINDA ALDATMA NASIL İSPAR EDİLİR?

Zinanın boşanma davasında ispat yükü eşitliğinin zina yapan iddia eden taraftır. Zina eyleminin ispatlanması büyük önem taşıyor. Eşin zina fiilini gerçekleştirdiği her türlü delille ispatlanabilecektir. Mahkeme tarafından dosyaya sunulan delillerin kullanılması ve takdir edilmesi sağlanır.

Cinsel birleşme olmaksızın yalnızca öpme, koklama, sarılma gibi dolgular zina sayılmayacağından delil elde etmek ve dolasıyla almayı kanıtlamak oldukça zordur. Bu zorluk nedeniyle yalnızca suçüstü ispat gerektirmeden güçlü ve inandırıcı olan farklı deliller ile yaklaşık olarak kanıtlanabilir. Bu kanıtın nasıl dağıtıldığı bazı Yargıtay değerlendirmeleri vardır.

Yargıtay eşlerinin bazı eylemlerini doğrudan zina kapsamında değerlendiriyoruz;

 • Eşlerden birinin karşı cinsten bir kişi ile zorunlu değilken aynı odada ya da aynı evde kalması
 • Eşlerden birinin karşı cinsten bölümleri düzenli olarak gece gündüz telefonda toplanır
 • Kocanın evlilik birliği içinde başka bir gelişmenin olması
 • Eşlerden birinin başkasıyla imam nikahı kıyılması, beraber yaşaması, bu kişinin ev tutması

ZİNA SEBEBİYLE BOŞANMA DAVASINDA KULLANILABİLECEK DELİLLER

Zina yani kanıtlanmanın ispatlanması için her türlü delil mevcuttur. Eşinin kendisini aldattığını iddia eden somut olay özelliklerine göre aşağıda verilen delil araçlarını ileri sürebilecektir.

 • Tanık beyanları
 • Telefon Mesajları; Mahkemeden, GSM operatörlerine yazı yazılarak zina fiili gerçekleştirilen iddia edilen eşin vücutta arama ve mesaj, tarih ve performans ile ilgili raporların istenilmesi talep edilebilir.
 • Kamera kayıtlarında
 • Otel Kayıtları; Bölgeden bulunduğu şehirde Emniyet Müdürlüğü’ne yazı yazılarak kayıtların istenilmesi talep edilebilir.
 • Mesaj gönderdiniz
 • WhatsApp mesajları
 • Seslendirdiklerim; Hukuka uygun olarak değiştirme olduğunu kanıtlamak için bir kereye mahsus talep olmak üzere talep ile.
 • Sosyal medya içerik ve mesajlaşmaları
 • Uçaklardaki
 • Güvenlik kamera kayıtları
 • Bilgisayarladıkları
 • Savcılık tarafından yürütülen soruşturma dosyası veya ceza dava dosyası evrakları
 • Bankaya kaydettikleriniz

Mahkemeye sunulan bu delillerin onun birinin hukuka uygun olarak elde edilmiş olması gerekmektedir. Aksi taktirde hukuka aykırı deliller mahkeme tarafından değerlendirme alınmaz. Söz konusu delillerin zinayı kanıtlama amacının sistemin sistemin sistematik şekilde yapılması hukuka aykırıdır.

Zina (Aldatma) Nedeniyle Boşanma Davası

ZİNA SEBEBİYLE BOŞANMA DAVASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Zina, açılan boşanma davasında davacı, ne kadar haklı olsa da mahkemeye karşı iddiasını kanıtlamaya yetecek delilleri sunmazsa reddedilir. Bu durumda da dava için yapılan masraflar iade edilmeyeceği gibi karşı tarafın yaptığı masraflar davacının üstlendiği süre devam eder. Hukuka uygun ve somut delillere dayanmadan açılacak davanın reddedilme olasılığı çoktur. Bu nedenle zina (aldatma) nedeniyle boşanma davası açılmadan önce bir boşanma avukatından destek alınması büyük önem arz etmektedir.

Ayrıca mevcut delillerin hukuka uygun olup olmadığının değerlendirilmesini de en yeterli şekilde yapabilecek olan kişinin boşanma avukatıdır. Unutmayın; Haklı olmak ile hakkı bulmak arasındaki fark, avukatınızdır.

ZİNA (ALDATMA) SEBEBİYLE BOŞANMA DAVASINDA TAZMİNAT

Zina nedeniyle açılan boşanma davasında dayanılarak, eşi zina eden eş, maddi ve manevi tazminat talebinde bulunulamaz. Bu maddi ve manevi tazminat miktarının nasıl bozulduğu, aldatılan eşin yaşadığı üzüntü ve acı, tazminat tazminatı kişinin ekonomik ve sosyal durumu göz önüne alınarak belirlenir.

 • MANEVİ TAZMİNAT; Eşin zina sonucu oluşan kişisel haklara zarar veren taraf kusurlu olan eşten manevi tazminat talebinde bulunulamaz. Zina fiili aile bütünlüğüne yapılan en büyük saldırılardan biridir. Aldatılan kişinin manevi ve manevi bütünlüğüne verilen zarar fiilin gerçekleşme şekli açısından daha ağır olabilir. Örneğin; Eşin hamileyken aldatılması, eşin birlikte olduğu üçüncü kişi aileden ya da arkadaşının etrafında olması, daha fazla manevi tazminat miktarına hükmedilmesine yol açacaktır.
 • MADDİ TAZMİNAT; Eşin zinanın devam etmesi nedeniyle mevcut ve beklenen menfaatleri zedelenen, aldatılan eş maddi tazminat isteme hakkına sahiptir. Zina nedeniyle boşanma davası kabul edilmediği takdirde aldatan ve tam kusurlu olan diğer eşten maddi tazminat isteyemeyecektir.

ZİNA YAPMAK SUÇ MUDUR?

ZİNA YAPMAK SUÇ MUDUR?

Hayır, Değildir. Eski Türk Ceza Kanunu’nda zina yapmak suç sayılmaktaydı fakat yeni kanun ile zina suç olmaktan çıkarılmıştır. Zina eylemini gerçekleştiren kişi herhangi bir ceza mahkemesinde yargılanmaz ve ceza almaz. Yalnızca zina yapan eşe karşı bu sebebe dayalı boşanma davası açılarak tazminat talep edilebilir.

ZİNA YAPAN EŞİN SEVGİLİSİNE / ÜÇÜNCÜ KİŞİYE KARŞI DAVA AÇILABİLİR Mİ?

ZİNA YAPAN EŞİN SEVGİLİSİNE / ÜÇÜNCÜ KİŞİYE KARŞI DAVA AÇILABİLİR Mİ?

Eşi zina eden eş üçüncü kişiye yani eşinin kendisini aldattığı kişiye karşı tazminat davası açamaz. Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, 2014/8510 E. ve 2015/7762 K. sayılı kararında, üçüncü kişinin eyleminin, aldatılan eşin kişilik değerlerine saldırı oluşturacak nitelikte bir eylem olarak kabul edilemeyeceğini vurgulayarak, üçüncü kişiye yöneltilmiş manevi tazminat talebinin tümden reddedilmesi gerektiğine karar vermiştir.

ZİNA YAPAN EŞE VELAYET YAPILIR MI?

ZİNA YAPAN EŞE VELAYET YAPILIR MI?

Zina sebebiyle boşanma davasında velayet zina yapan tarafa verilebilir. Kişinin zina yapması velayetin ona verilemeyeceği anlamına gelmez. Fakat velayet hususunda önemli olan çocuğun üstün yararıdır.

ZİNA SEBEBİYLE BOŞANMA DAVASIINDA AVKAT TUTMAK GEREKLİ MİDİR?

ZİNA SEBEBİYLE BOŞANMA DAVASIINDA AVKAT TUTMAK GEREKLİ MİDİR?

Zina sebebiyle boşanma davasında avukat tutma zorunluğu yoktur, kişiler kendileri de dava açabilir. Fakat bu davada hakları, kullanılacak delilleri, duruşma ve yargılama usullerini bilmek çok önemlidir. Bu sebeple hukuka uygun bir dilekçe ile başlatılan dava sürecinin profesyonel şekilde takip edilmesi için tecrübeli bir boşanma avukatından destek alınmasında fayda vardır.

ZİNA YAPAN EŞ AFFEDİLİRSE NE OLUR?

ZİNA YAPAN EŞ AFFEDİLİRSE NE OLUR?

Türk Medeni Kanunu’nun 161/3 maddesi gereğince dava hakkı olan eş zina eden eşi affederse dava açma hakkı ortadan kalkar. Eşin serbest iradesi altında açık ya da zımni olarak zina yapan eşi affetmesi durumunda zina sebebiyle boşanma davası açma hakkı kalmaz.

ALDATAN EŞ MAL ALABİLİR Mİ?

ALDATAN EŞ MAL ALABİLİR Mİ?

Boşanma kararının zina ya da hayata kast fiillerine dayanarak verilmiş olması halinde ise edinilmiş mallardan olan alacak hakkı hakim tarafından azaltılabilir hatta tamamen kaldırılabilir.

TELEFON

0532 668 46 64

0505 025 47 23

0216 709 71 81

E mail

info@egehukukofisi.com

Adres

Acıbadem Mah. Çeçen Sk. No:25 Akasya Residence Tower A1 K:26 D:150 Üsküdar/İSTANBUL

Güngören Mah. Turgut Özal Cd. No:16/1 K:4 D:11 Çekmeköy/İSTANBUL

Related Posts

Leave a Reply