Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar

Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar (KYOK) Nedir?

Kovuşturmaya yer olmadığına dair karar; soruşturma aşamasında Cumhuriyet savcısı tarafından iddianame düzenlenerek kamu davası açılabilmesi için şüpheli hakkında yeterli şüphe oluşturacak delil elde edilememesi veya kovuşturma olanağının bulunmaması durumunda verilmektedir. Hakkında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilen kişinin soruşturma dosyası kapatılır. Kovuşturmaya yer olmadığına dair karar içeren bir tebligat almanız durumunda şüpheli olduğunuz soruşturma dosyasının kapandığı sebebiyle hakkınızda dava açılmayacağını anlayabilirsiniz.

KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞINA DAİR KARAR HANGİ DURUMLARDA VERİLİR?

Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar diğer bir deyişle Takipsizlik Kararı yeterli şüpheye ulaşılamadığından şüpheli hakkında iddianame düzenlenmeyeceği, ceza davası açılmayacağı anlamındadır. Kanun gereğince kovuşturmaya yer olmadığı kararı iki durumda verilmektedir;

  • Yeterli şüphe oluşturacak delil elde edilememesi
  • Kovuşturma olanağının bulunmaması

Yeterli Şüphe Oluşturacak Delil Elde Edilememesi Sebebiyle KYOK Kararı Verilmesi

Şüphelinin suç işlediği yönünde yeterli şüphe uyandıracak delil mevcut değilse, savcı takipsizlik (KYOK) kararı verecektir. Yeterli delilden söz edebilmek için soruşturma dosyasındaki delillerin  şüpheli kişinin suçu işlediğine ilişkin akla ve mantığa uygun olması aranacaktır.

Kovuşturma Olanağının Bulunmaması Sebebiyle KYOK Kararı Verilmesi

TCK madde 172’ye göre kamu davası açılabilmesi için yeterli şüphenin yanında bazı şartların bulunması gerekmektedir. Söz konusu aşağıda sayılacak olan muhakeme şartlarının gerçekleşmemesi durumunda Cumhuriyet savcısı tarafından kovuşturma olanağının bulunmaması sebebiyle kovuşturmaya yer olmadığına dair karar (KYOK) verilecektir. Muhakeme şartları şöyledir;

     • Şikayet yokluğu

     • Şüphelinin ceza ehliyetini sürekli olarak kaybetmesi

     • Yaş küçüklüğü

     • Suçun Af Kapsamına Girmesi

     • Zamanaşımı Süresinin Dolması

TAKİPSİZLİK KARARI NEDİR?

Kovuşturmaya yer olmadığına dair karara takipsizlik kararı da denilmektedir. Mülga olan eski ceza kanununda bu terim kullanıldığından halk arasında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar “takipsizlik kararı” olarak bilinmektedir.

KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞI KARARINA İTİRAZ

Cumhuriyet savcısı tarafından verilen kovuşturmaya yer olmadığı kararına itiraz edilmesi mümkündür. Kovuşturmaya yer olmadığına dair karara nasıl ve hangi sürede itiraz edileceği verilen takipsizlik kararında yer alır ve bu karar şüpheli ve zarar görene tebliğ edilir. Kovuşturmaya yer olmadığına dair karara itiraz bir dilekçe ile yapılmalıdır. İtiraz dilekçesinde kamu davasının açılmasını gerektirebilecek olaylar ve deliller belirtilmelidir.

Kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildikten sonra kamu davasının açılması için yeterli şüphe oluşturacak yeni delil elde edilmedikçe ve bu hususta sulh ceza hâkimliğince bir karar verilmedikçe, aynı fiilden dolayı kamu davası açılamaz. (CMK md. 172/2)

İstanbul Ceza Avukatı, İstanbul Ağır Ceza Avukatı olarak müvekkillerimize Savcılık Şikayet Dilekçe Örneği,   KYOK kararına itiraz dilekçesi, Takipsizlik kararına itiraz dilekçe örneği, Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karara itiraz dilekçe örneği, Ceza Savunma Dilekçe Örneği, Ceza davasında savunma nasıl hazırlanır, ceza mahkemesinde savunma konularında en iyi şekilde avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

 

Related Posts

Leave a Reply