Ceza Hukuku – Avukatı

nafaka artırım davası

Ceza Hukuku Danışmanlık Hizmeti

Uzmanlık alanımız olan Ceza Hukuku alanında  müvekkillerimize soruşturma aşamasından itibaren gereksinim duyulan her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmetini sağlamaktayız.

Ceza kanunda suç olarak öngörülmüş olan bir davranışın karşılığındaki yaptırımdır. Ceza hukuku ve ceza yargılaması kişilerin hürriyetine ve geleceğine önemli ölçüde etkide bulunabilecek sonuçları olan çok ciddi bir konudur. Bu sebeple sizi mahkemede temsil edecek en iyi ceza avukatını seçmek ciddi manada önem arz etmektedir.

Hukuk ofisimiz Ceza Hukuku ihtilaflarının çözümü kapsamında danışmanlık, mağdur ve şüpheli veya sanıklara müdafilik hizmeti vermektedir.

Türk Ceza Kanunu ve diğer özel ceza kanunlarında yer alan suç tiplerine ilişkin dava takibi hizmeti ile birlikte; özellikle soruşturma işlemleri süresince karşılaşılabilecek gözaltı, tutuklama, arama ve el koyma, teknik araçlarla izlenme, iletişimin kayda alınması gibi tedbirlerin hukuki denetimi , bu işlemler  karşı yapılacak itirazlar, bu süreçte gerekli tüm bilgi ve desteğin verilmesi hususlarında da  titiz çalışma disiplinimiz ile sürecin her aşamasında büyük bir itina ile müvekkillerimize hizmet vermekteyiz.

ege hukuk ofis

Hizmet Türleri

1. Suç duyurusunda bulunma

Cumhuriyet Savcılığına veya kolluk makamlarına (polis, jandarma) gidilerek yazılı olarak maruz kalınan suç ile biliniyorsa failleri belirtilerek cezalandırma talebi oluşturularak soruşturma başlatılması sağlanır.

2. Avukat eşliğinde ifade verme

 kolluk veya Cumhuriyet savcısı tarafından yöneltilen suçlamalara nasıl cevap verecekleri hususunda hukuki tavsiyelerin sunulması ve sorguya avukatın katılması sağlanır.

3.Soruşturma evresi

Kolluğun nezdinde bulunan yöneltilen suçlama ile ilgili materyallere ulaşılması, davanın çözümü noktasında yapılabilecek ek soruşturma işlemlerini talep edilmesi, soruşturma sürecinin etkili ve hızlı şekilde tamamlanması sağlanır.

4. Kovuşturma evresi

Sanığın ceza kovuşturması sırasında müdafii olarak savunmasının yapılması, Mağdurun  ise “vekil” sıfatı ile temsil edilmesi sağlanır.

5. Hüküm verildikten sonra

Mahkeme hükmünün istinaf edilmesi ta da temyizi noktasında hukuki tavsiyelerde bulunması sağlanır.

6. Koruma tedbirleri nedeniyle tazminat

Haksız tutuklama, yakalama veya Anayasa, kanun ve uluslararası anlaşmalarca garanti edilen usuli teminatların ihlali sebepleriyle devlete karşı maddi ve manevi tazminat talepleri ileri sürmek gibi hususları kapsamaktadır.

Ceza Avukatının Önemi

Şahsınıza suç isnat edilmiş veya gözaltına alınmışsanız bir ceza avukatıyla iletişim kurmanız son derece lehinize olacaktır. Mahkeme veya kolluk nezdinde yöneltilen suçlama ile ilgili hukuki anlamda ifade vermeden önce avukatınızı seçme ve avukatınız ile birlikte savunma stratejinizi belirleme hak ve özgürlüğünüz bulunmaktadır.

Şahsınıza isnat edilen suç dolayısıyla ekonomik durumunuz, saygınlığınız ve itibarınız kısacası tüm sosyal hayatınız tehlike altına girebilir. Nitelikli bir ceza avukatına sahip olmanız özgürlüğünüz ile hapse mahkum olmanız arasındaki ince çizgiyi belirleyecek olabilir.  Müdafiiniz olarak sizi temsil etmemiz halinde tarafımızca lehinize olabilecek her hususun yargılama sürecinin her aşamasında ileri sürülecektir.

CEZA HUKUKU ALANINDA HİZMET VERİLEN DAVALARIN BAZILARI ŞUNLARDIR


Uyuşturucu Veya Uyarıcı Madde İmal Ve Ticareti Suçları


Kullanmak İçin Uyuşturucu Veya Uyarıcı Madde Satın Alma, Kabul Etme Veya Bulundurma Suçu


Kasten Öldürme Suçu, Taksirle Öldürme Suçu


Yaralama Suçu


Dolandırıcılık Suçları


Mala Zarar Verme Suçları


Terör Örgütü Kurma, Yönetme, Üye Olma, Destek Olma Suçları


Resmi Ve Özel Belgede Sahtecilik Suçları


Hakaret,Tehdit Suçları


Özel Hayatın Gizliliğini İhlâl Suçları


Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma Suçları


Hırsızlık, Güveni Kötüye Kullanma Suçları


İftira, Suç Uydurma Suçları


Konut Dokunulmazlığının İhlali Suçu


İnternet Dolandırıcılığı Suçları


Yağma Suçu


Kamu Düzenine Karşı Suçlar

HUKUKİ DESTEĞE Mİ İHTİYACINIZ VAR?

Bizi Arayın : +90 (532) 668 46 64 / +90 216 709 71 81

info@egehukukofisi.com
·  Pzt – Cmt 09:00-18:00