Yazımızda kasten yaralama suçu ve cezası hakkında sizlere bilgi aktararak kasten yaralama suçunun daha ağır ve daha az cezayı gerektiren halleri gibi konulardan bahsedeceğiz. Eğer kasten yaralama suçu ve cezası hakkında daha fazla bilgi almak istiyorsanız yazımızı incelemeye devam edebilirsiniz.

KASTEN YARALAMA SUÇU NEDİR

Kasten yaralama suçu, TCK 86. Maddesinde vücut dokunulmazlığına karşı suçlar başlığı altında düzenlenmiş olup, başkasının vücuduna acı vermek veya sağlığının ya da algılama yeteneğinin bozulmasına neden olmak şartına bağlanmıştır. Kasten yaralama suçunun konusu, mağdurun bedeni veya psikolojik varlığıdır.

Kasten yaralama suçu, icrai davranışla yani bir şeyi yapma, bir harekette bulunma şeklinde işlenebileceği gibi; ihmali yani bir şeyi yapmama, hareketsiz kalarak da bir kimsenin yaralanmasını sağlayacak şekilde de işlenebilir. Kasten yaralama suçunun mağduru herkes olabilir. Kişinin canlı olması, ölü olmaması halinde kasten yaralama adına mağdur olabilecektir. Bu suçun faili ise herkes olabilmektedir.

Kasten yaralamaya yönelik eylemlerin tamamlanmış ancak kasten yaralama neticesinin herhangi bir nedenden dolayı gerçekleşmemiş olması, kasten yaralama suçunu değil, yaralamaya teşebbüs suçunu oluşturur.

Kasten yaralama suçuna  birkaç örnek vermek gerekirse;

  • Bir kimseye dirsek, tekme, kafa  ya da yumruk atmak,
  • Bir kimseye taş atmak,
  • Bir kimseyi bıçaklamak,
  • Bir kimseyi silahla vurmak,
  • Bir kimseye odunla, demirle, sopayla vurmak veya benzeri kesici, delici aletlerle zarar vermek

gibi hareketler sayılabilir. Ancak bu hareketlerin maddede anılan sonuçları doğurması gerekir.

KASTEN YARALAMA SUÇUNDA CEZAYI ARTIRAN HALLER

Kasten yaralama suçu, kanunda sayılı nitelikli haller kapsamında işlenirse bu suçun ağırlaştırıcı nedenidir. Verilecek cezada artırıma gidilir. Kasten yaralama suçunun mağduru eğer failin; altsoyu, üstsoyu, eşi, kardeşi ise veya mağdur beden ve ruh bakımından kendisini koruyamayacak durumda ise ya da mağdur kamu görevlisi ise bu durumda kasten yaralama suçunun ağırlaştırılmış halinden söz edilecektir.

KASTEN YARALAMA SUÇUNDA DAHA AZ CEZA VERİLEN HALLER

TCK madde 86/2’de yer alan hükümde kasten yaralama suçunda daha az ceza verilen haller düzenlenmiştir. Kasten yaralama fiilinin mağdur üzerindeki etkisinin basit bir tıbbi müdahale ile giderilebilecek ölçüde hafif olması durumunda,  daha az cezaya hükmedilecektir. Basit bir tıbbi müdahale ile giderilebilecek yaralanma, ilk yardım müdahalesi dışında başka bir müdahale gerektirmeyen yaralanma anlamına gelmektedir. Bu tür bir yaralama eyleminin kovuşturulması mağdurun şikayetine bağlıdır.  Mağdur şikayette bulunmadığı sürece soruşturma ve kovuşturma yapılmaz. Bu şekilde olan yaralanmalara neden olan kişiler hakkında daha az cezaya hükmedilecektir.

KASTEN YARALAMA SUÇUNUN CEZASI

Kasten yaralama suçunun cezası, suçun niteliğine göre değişecektir;

Suçun temel hali olan TCK m.86/1 kasten yaralama suçunun cezası bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasıdır.

Kasten yaralamanın etkisi basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek hafiflikte ise mağdurun şikayeti üzerine dört aydan bir yıla kadar hapis cezası ve adli para cezasına hükmolunur.

Suç yukarıda sayılan nitelikli hallerin kapsamına giriyor ise şikayet aranmaksızın verilecek ceza yarı oranında artırılır.

KASTEN ADAM YARALAMA AVUKATI

Kasten adam yaralama suçunu işleyenler bu suçun niteliği itibarıyla yüksek cezalar alabilmektedir. Bu sebeple  muhakkak bir ceza avukatıyla birlikte savunmanın yapılması lehe olacaktır. En iyi ceza avukatı önce hayatın gereklerini, sonra da kanunu ve uygulamayı bilendir. Ceza avukatı burada meşru savunma, haksız tahrik, kast ya da taksir gibi teknik konular ışığında alacağınız ceza miktarlarının az olması ya da ortadan kalkması için doğrudan etkili olabilecektir.  Bu nedenle ceza yargılaması gibi önemle ele alınması gereken süreçlere ilişkin olarak mağdur, mağdur yakını, şüpheli ve sanıklara tavsiyemiz: Mutlaka alanında uzman bir istanbul ceza avukatı ndan profesyonel hukuki destek hizmeti almalarıdır.

Önerilen Yazılar

Yorum Bırakın