Boşanma Avukatı Üsküdar

Üsküdar Boşanma Avukatı

ÜSKÜDAR BOŞANMA AVUKATI

Üsküdar boşanma avukatı olarak Ege Hukuk Ofisinde bulunan ekip arkadaşlarımız tarafından müvekkillerimize boşanma davası ve boşanma ile ilgili her türlü konuda profesyonel olarak hukuki danışmanlık hizmeti verilmektedir. Ekibimiz tecrübelerine dayalı olarak edinmiş oldukları bilgi ve birikimler neticesinde müvekkillerimize en iyi sonucu sağlamak adına destek vermektedir. Üsküdar merkezli ofisimizden Üsküdar boşanma avukatları olarak Avrupa ve Anadolu yakasında avukatlık hizmeti sunmaktayız. Evliliğini yasal olarak sona erdirme kararı veren müvekkillerimizin davalarını yürütmekteyiz.

Müvekkillerimizin boşanma sürecindeki maddi ve manevi yıpranmalarını en aza indirmek Üsküdar Boşanma Avukatı olarak en temel amacımızdır. Davanın en etkili şekilde yürütülmesi ve müvekkil lehine mahkeme kararı verilebilmesi için mesai sarf etmekteyiz. Müvekkilin menfaatlerini korumayı amaç edinmiş Üsküdar boşanma avukatı ekibimiz hak kaybı yaşanmasının önüne geçmektedir.

ÜSKÜDAR BOŞANMA AVUKATI NEDİR VE HANGİ DAVALARA BAKAR?

Üsküdar boşanma avukatı olarak Anlaşmalı ve çekişmeli boşanma davaları, 6284 sayılı Kanun kapsamında koruma kararları ve uzaklaştırma tedbiri alınması, evliliğin iptali davaları, nafaka tahsili, nafaka artırım davası, velayet davaları, velayetin değiştirilmesi, mal rejiminin tasfiyesi hususlarında hizmet vermekteyiz.

Ekibimiz öncelikle dava açılmadan önce tüm olguları değerlendirerek dava açılması için yeterli neden olup olmadığını belirler. Sonrasında müvekkillerimizin anlattığı olay örgüsü hukuki zeminde temellendirilir. İleri sürülecek olan her bir iddianın deliller ile desteklemesi sağlanır. En sonunda kapsamlı bir ön çalışma sonucu hazırlanan dava dilekçesi ile dava açılır.

Gerek dava açmadan önce gerekse dava sürecinde müvekkillerimiz ile sürekli olarak iletişim halinde kalarak iş birliği yapmaktayız. Müvekkiller tarafından avukat vekaletnamesi verilerek dava sürecinden tamamen çekilmeyi geri planda kalmayı planlamak doğru değildir. Nitekim yaşanılan evlilik hayatını ve davaya konu olayları en iyi bilen kişi müvekkildir. Bu sebeple sürekli olarak müvekkillerimiz ile bilgi alışverişinde bulunmakta birlikte yol izlemekteyiz. Hukuki süreç hakkında müvekkillerimize bilgi verme yükümlülüğümüz en çok önemsediğimiz husustur. Dava ile ilgili her gelişmeden müvekkillerimizi haberdar etmekteyiz.

Boşanma davasının daha önce emsal birçok dava ile tecrübe kazanmış Boşanma Avukatı ile takip edilmesi çok önemlidir. Bu sayede kişiler arzu ettikleri sonucu elde edebileceklerdir. Ayrıca nafaka, velayet, tazminat gibi boşanma sonuçlarında da lehine hüküm tesis edilmesi sağlanacaktır.

ÜSKÜDAR ANLAŞMALI BOŞANMA AVUKATI

Anlaşmalı boşanma davası açabilmek için tarafların boşanma ve boşanmanın diğer tüm sonuçları hakkında anlaştıklarına dair alanında uzman bir Üsküdar anlaşmalı boşanma avukatı ile hazırladıkları protokolü imzalamaları gerekir. Üsküdar anlaşmalı boşanma avukatının tecrübesi ve bilgisi ile hazırlanacak anlaşmalı boşanma protokolü sayesinde tarafların lehine sonuçlar elde edilir. Zira hâkim hukuka uygun bulmadığı protokolleri kabul etmemektedir. Bu durum da süreci oldukça uzatmaktadır. Bu sebeple özellikle protokol ve dilekçe hazırlanması süreçlerinde avukat yardımı oldukça önemlidir.

Kimi zaman taraflar anlaşmalı boşanmayı istedikleri halde evlilikte yaşanan talihsiz durumlar neticesinde birbirleri ile iletişim kuramamaktadır. Anlaşmalı Boşanma Avukatı bu noktada devreye girerek taraflar arasında dolaylı iletişimi sağlayarak isteklerini birbirini iletebilir.

 

ÜSKÜDAR ÇEKİŞMELİ BOŞANMA AVUKATI

Üsküdar çekişmeli boşanma avukatı ekibimiz çekişmeli boşanma davalarında müvekkilini temsil etmekte ve hukuki destek vermektedir. Taraflar boşanma ve/veya boşanmaya bağlı diğer sonuçlar hakkında aralarında bir anlaşmaya varamazlarsa Üsküdar Çekişmeli Boşanma Avukatı tarafından çekişmeli boşanma davası açılır.

Çekişmeli boşanma davasında tüm iddia ve talepler delilleri ile mahkemeye sunulur. Davacı açmış olduğu davada boşanma hususunu ispat edemezse dava reddolunabilir. Bu sebeple iddia ve ispatların net şekilde dilekçelerde açıklanması ve delillerin sunulması çok önemlidir. Burada da çekişmeli boşanma avukatına büyük iş düşmektedir.

 

Üsküdar Boşanma Avukatı

ÜSKÜDAR BOŞANMA AVUKATI TAVSİYE

Evlilik birliğini sürdüremeyen çiftler boşanma davası açmak amacıyla gerek etrafından gerekse internet üzerinden Boşanma avukatı tavsiye için arayışa girmektedir. Zira kişiler hayatında çok önemli bir dönüm noktası olan boşanma ile ilgili hukuki süreci en iyi yönetecek avukatı, en iyi boşanma avukatını aramaktadır. Bu süreçte uzman bir boşanma avukatı desteğinden yararlanmak elbette ki en doğru karardır. Zaten taraflar için manevi olarak çok yıpratıcı olan bu süreç bir de hukuki gerekliliklerle uğraşmak zorunda kalmak sebebiyle daha yorucu hale gelebilmektedir. Ayrıca uzman bir boşanma avukatından destek alınmadığı takdirde telafisi güç zararlar oluşabilmektedir.

 

EN İYİ BOŞANMA AVUKATI ÜSKÜDAR

En iyi boşanma avukatı; hukuki sürecin en iyi şekilde yürütülmesini sağlayan kişidir. Kişiler boşanma sürecinin lehine sonuçlanması için çoğu zaman en iyi boşanma avukatını aramaktadır. Fakat bu tabir bir şahsa özgülenemeyecek kadar genel bir kavramdır. En iyi boşanma avukatı; öncelikle müvekkilini dinlemeyi bilen kişidir. En iyi boşanma avukatı, kanunlarda yer alan aile hukuk düzenlemelerine hakim olan, sürecin yıpratıcı etkilerini en aza indiren, gerektiğinde taraflar arasında sağlıklı iletişim kurulmasını sağlayabilen ve nihayet dosyada arzu edilen sonuca ulaştırabilen avukattır.

ÜSKÜDAR BOŞANMA AVUKATI ÜCRETLERİ

Boşanma davası avukat ücreti somut olaya ve davanın kapsamına göre belirlenir. Boşanma davası avukatlık ücreti 2022 Üsküdar ve Ankara Barolarının tarifelerinde belirlenmiştir. Fakat bu tutarlar sabit olmayıp avukat ile müvekkili arasında anlaşılarak belirlenebilecektir. Boşanma avukatı somut olayın kendisine yükleyecek iş yükünü, masraflarını, koşullarını değerlendirerek bir ücret teklifinde bulunur. Bunun için boşanma davası açmak için tarafımıza başvuran kişilerle öncelikle yüz yüz veya online olarak görüşme sağlayarak davaya konu olayları değerlendirme yapmaktayız. Boşanma avukatı Ücretini ise yapılacak bu görüşme sonunda belirlemekteyiz. Bu sebeple burada bir ücret belirtmekten kaçınmaktayız.

 

 

TELEFON

0532 668 46 64

0216 709 71 81

E mail

info@egehukukofisi.com

Adres

Acıbadem Mah. Çeçen Sk. No:25 Akasya Residence Tower A1 K:26 D:150 Üsküdar/İSTANBUL

Related Posts

Leave a Reply